Bestuur

PZEM is een niet-beursgenoteerde naamloze vennootschap. De aandelen zijn in bezit van provincies en gemeenten. Jaarlijks keert PZEM, uitgaande van het dividendbeleid, bedragen uit aan de aandeelhouders.

PZEM bestuur bestaat uit:

  • Raad van Bestuur
  • Raad van Commissarissen
  • Aandeelhouders

Raad van Bestuur

Voorzitter Raad van Bestuur / Chief Executive Officer (CEO): Frank Verhagen 

Lid van Raad van Bestuur / Chief Operating Officer (COO): Niels Unger

Secretariaat: Sylvia Maljers-Derksen   

Leden Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van PZEM en op de algemene gang van zaken. Functieoverzicht leden in het kader van de uitoefening van de adviserende en toezichthoudende taak.

  • De heer G.A.F. van Harten: Voorzitter Raad van Commissarissen, Voorzitter Algemene Vergadering van Aandeelhouders, Voorzitter Remuneratie- en benoemingscommissie, Lid Audit, Risk & Compliance Commissie
  • De heer M.M. van 't Noordende: Vice-voorzitter Raad van Commissarissen, Voorzitter Audit, Risk & Compliance Commissie
  • Mevrouw W.J.N. van UchelenSecretaris Raad van Commissarissen, Lid Remuneratie- en benoemingscommissie

Middelburg, 6 juni 2018

Aandeelhouders

PZEM is een naamloze vennootschap (N.V.). De aandelen zijn niet genoteerd op de beurs en ook niet vrij verhandelbaar. In de statuten van PZEM is namelijk vastgelegd dat de aandelen altijd in handen moeten zijn van publieke organen (zoals bijvoorbeeld provincies en gemeenten). De helft van de aandelen is in handen van de provincie Zeeland, de andere helft is vrijwel geheel in handen van de diverse Zeeuwse gemeenten.

Downloads