Informatieplicht energiebesparing

Per 1 juli 2019 bent u verplicht aan te tonen dat u duurzaam onderneemt. Heeft u de energie check al gedaan?

De energie check

Voldoet uw bedrijf al aan de nieuwe energiewet "Activiteitenbesluit milieubeheer"? Vul uw verbruiksgegevens in en ontdek binnen 1 minuut of u energie besparingsmaatregelen moet nemen én op welke manier! Dit is namelijk afhankelijk van volume en branche. 

Doe de energie check

Wat houdt de informatieplicht energiebesparing in?

Het Activiteitenbesluit verplicht ondernemingen die jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m3 gas verbruiken om energiebesparende maatregelen te treffen met een terugverdientijd van 5 jaar. Deze informatieplicht gaat per 1 juli 2019 van start. De overheid ziet streng toe op de naleving van deze regels, het is daarom belangrijk dat u hiermee aan de slag gaat. Ga voor meer informatie naar rvo.nl.

Veelgestelde vragen

Waarom de activiteitenbesluit milieubeheer?

Eerdere activiteiten door de overheid om tot energiebesparing over te gaan bleken onvoldoende te zijn. Vanwege het maatschappelijk belang wordt nu gekozen om een nieuwe informatieplicht in het leven te roepen. Met deze informatieplicht wordt een energiebesparingsverplichting makkelijker toe te passen en te monitoren.

De informatieplicht geeft tevens de mogelijkheid tot informatie gestuurde handhaving voor overheden. Ook worden bedrijven op deze manier gemotiveerd om bewust om te gaan met energiebesparing.

Komt mijn bedrijf in aanmerking voor het activiteitenbesluit milieubeheer?

De informatieplicht geldt voor bedrijven met verbruik hoger 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ gas per jaar. Doe de energie check om te zien of u hiervoor in aanmerking komt.

Hoe kan ik de besparingsmaatregelen rapporteren?

U kunt de besparingsmaatregelen rapporteren via het eloket op RVO.nl.

Waarom heeft PZEM een energie check?

Als energieleverancier vinden we het belangrijk dat onze klanten op de hoogte zijn van de ontwikkelingen in de energiewereld. De energie check maakt de informatieplicht energiebesparing voor u inzichtelijker. Aan de hand van uw branche en verbruik ziet u wat u moet doen om aan de eisen van de informatieplicht te voldoen.

Wanneer gaat de informatieplicht van start?

De informatieplicht energiebesparing gaat per 1 juli 2019 in. Het is daarom belangrijk dat u hiermee aan de slag gaat.