Een daling van de elektriciteitsprijzen werd eind 2019 al ingezet en werd in eerste instantie door de dreiging van Covid-19 versterkt met een dieptepunt medio maart 2020. Vanaf dit moment is er weer sprake van een stijgende trend. De vooruitzichten voor de komende jaren zijn in 2020 per saldo niet verslechterd ten opzichte van een jaar geleden. PZEM heeft de afgelopen jaren een grote financiële reserve opgebouwd en de liquiditeitspositie van PZEM is sterk. We zien daarom met vertrouwen uit naar de toekomst en zijn volop bezig de ingezette koers van onze strategie “Excelleren in balanceren” uit te rollen.

Resultaat

Het netto resultaat is in 2020 uitgekomen op EUR 21,8 mln. negatief, daar waar in 2019 nog een positief resultaat is behaald van EUR 19,8 mln. Een daling van EUR 41,6 mln. De handels-en B2B verkoopactiviteiten hadden last van de effecten van Covid-19. Enerzijds was er sprake van een significante daling in afgenomen volumes. Anderzijds daalden de elektriciteit prijzen én de prijzen van groene stroom certificaten (GVO’s). Waar in 2019 een uitermate hoog rendement werd gemaakt, op gealloceerde middelen voor de toekomstige amovering van de kerncentrale, was dit begin 2020 precies omgekeerd. De waarde van de beleggingen trokken later in 2020 wel weer volledig bij, waardoor uiteindelijk nog sprake was van een positieve waardeontwikkeling in 2020.

Positie PZEM

Vanuit onze strategie, gebalanceerde groei, welke is vastgesteld vanuit de missie en visie wordt richting gegeven aan de organisatie PZEM. Het jaar 2020 was ons bouwjaar, investeren in betere processen, systemen en data-gedreven werken. We beginnen al de eerste vruchten van de strategie implementatie te plukken en gaan dit in 2021 voortzetten om het portfolio daadwerkelijk te laten groeien. Aan onze diensten liggen mathematische modellen ten grondslag en deze modellen houden rekening met de laatste verwachtingen omtrent de uitbouw van de diverse nieuwe opwekmethoden en de effecten hiervan op het gehele energiesysteem. Met deze modellen kunnen wij inspelen op de meest recente marktontwikkelingen en we voorzien voor de komende jaren een gebalanceerde groei van de activiteiten. Deze modellen gecombineerd met de kennis van onze medewerkers geven ons de expertise op het gebied van balanceren. Zo zijn we uitstekend gepositioneerd om flexibiliteit aan te bieden in verschillende vormen van regelvermogen, van zowel ons eigen portfolio áls de flexibiliteit bij klanten. Hiermee zijn we in staat de diverse en moeilijk voorspelbare profielen van zowel aanbod als vraag optimaal te verbinden.

PZEM is een betrouwbare Zeeuwse én Nederlandse energieproducent, die tijdens de transitie naar CO2-vrije energiebronnen, zorg draagt voor een zekere en veilige levering van stroom. Door betrouwbaar en flexibel te zijn. Door te innoveren en kennis en expertise te leveren. Dat bewijst PZEM al ruim 100 jaar.