Nieuws & Media

 • Kerncentrale langer open

  Woensdag 15 december 2021 presenteerden VVD, D66, CDA en ChristenUnie de plannen voor de komende kabinetsperiode. Daarbij gaat het onder meer om het tegengaan van klimaatverandering en de aanpak van de stikstofcrisis.

 • Overdracht aandelen Evides goedgekeurd

  Donderdag 18 november 2021 is tijdens een bijzondere aandeelhoudersvergadering (AvA) van PZEM NV besloten dat de aandeelhouders van PZEM het belang in het waterbedrijf Evides NV. zullen overnemen van PZEM. 

 • Energiebelasting 2021

  Per 1 januari 2021 zijn van overheidswege de tarieven voor energiebelasting van elektriciteit en gas gewijzigd. De overheid wil dat u zuiniger en efficiënter omgaat met energie. De tarieven zijn ten opzichte van vorig jaar bij zowel elektriciteit als gas gestegen. Ook is de  opslag duurzame energie fors omhoog gegaan.

 • Energieoplossing met energieopslag en laadplein

  PZEM heeft Alfen geselecteerd voor de levering van een energieopslagsysteem in combinatie met een laadplein voor elektrische voertuigen aan de Poelendaelesingel in Middelburg. Door de opslag van elektriciteit balanceren we de vraag en aanbod in energie en helpen we direct mee om forse infrastructurele investeringen in het elektriciteitslandschap te beperken. Dit sluit goed aan bij de strategie van PZEM.

 • PZEM in het nieuws

  PZEM komt regelmatig in het nieuws de laatste tijd. Volg hier de laatste berichtgeving maar ook overige publicaties. 

 • Jaarbericht-rekening 2019

  Het jaar 2019 is in financieel opzicht een zeer goed jaar voor PZEM geweest. Het netto resultaat is in 2019 uitgekomen op 20 mln. € positief, daar waar in 2018 nog een negatief resultaat is behaald van 53,6 mln. €.

 • Smart DELTA Resources

  Smart Delta Resources start project om CO2-uitstoot in Schelde-Deltaregio vergaand te verminderen. 

  Eén van de manieren om de klimaatdoelstellingen te realiseren is het afvangen van CO2 om het vervolgens te hergebruiken of ondergronds op te slaan. Een grensoverschrijdend consortium van bedrijven onder de vleugels van Smart Delta Resources zet de eerste stap om op die manier de CO2-uitstoot vergaand te verminderen in het havengebied van North Sea Port (Gent, Terneuzen, Vlissingen).  PZEM is onderdeel van het consortium. 

 • Versoepeling vanuit overheid voor uitstel van betaling ondernemers

  In vervolg op onze eerdere berichtgeving inzake de door het kabinet getroffen maatregelen in het kader van de corona-crisis, informeren wij u over het bericht welke Staatssecretaris van Financiën Vijlbrief behandelt heeft in de Tweede Kamer van 19 maart 2020 dat ondernemers die door de coronacrisis in financiële problemen is gekomen, in aanmerking komen voor uitstel van betaling van zijn belastingschuld.

 • Maatregelen inzake coronavirus

  Op advies van het kabinet volgen wij de maatregelen die gecommuniceerd zijn inzake het coronavirus. Vanwege één van de voorgestelde maatregelen heeft directie van PZEM besloten dat medewerkers vanaf maandag 16 maart 2020 zoveel mogelijk vanuit huis werken.