Nieuws & Media

 • PZEM sponsor van N8vdN8

  MIDDELBURG DOET HET LICHT UIT OP 26 OKTOBER; De Nacht van de Nacht (N8vdN8) is een jaarlijks terugkerend evenement op de laatste zaterdag van oktober en wordt georganiseerd door Natuur en Milieufederaties. De N8vdN8 wil mensen bewust maken van lichtvervuiling en energiebesparing op verlichting.

 • PZEM 100 jaar

  PZEM bestaat 100 jaar. Dat hebben we vandaag gevierd. Een bijzonder moment; het is precies 100 jaar geleden dat de ‘Provinciale Zeeuwsche Elektriciteits Maatschappij’ werd opgericht. PZEM was toen - en is nog steeds -  producent én leverancier van energie.

 • Expositie PZEM 100 jaar

  Van 23 april t/m 4 mei is de expositie over 100 jaar Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij van Erik Wijkhuis te zien in het oude Brandspuithuis te Serooskerke. Een moment van herkenning in Beeld, Geluid en Voorwerpen! 

 • ACM

  Autoriteit Consument & Markt (ACM) is vorige week een vervolgonderzoek begonnen naar vermeende omissies in het verplicht publiceren van de onbeschikbaarheid van energieproductiecentrales in het kader van de Europese verordening REMIT (Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency).

 • Energie uit water

  Middelburg, 13 maart 2019 - PZEM heeft de intentie uitgesproken een samenwerkingsverband aan te gaan met Hillebrand, Istimewa, DELTA Energie, Zeeuwind en Tocardo Tidel Power,  verenigd in "Zeeland Tidel Power". Dit samenwerkingsband heeft als doel om voor het jaar 2025 100 megawatt aan getijdenenergie op te wekken in de provincie Zeeland.

 • Seminar E-World

  Norbert Anhalt, Senior Sales Manager of EEX talked about the access to the German power market for small and medium-sized companies. Afterwards, Ole Hansen, Head of Commodity Strategy at Saxo Bank presented views on the most exciting and pressing topics in energy markets.  The seminar ended with a drink and a small bite at the stand.

 • Preventieve vervanging elektronica EPZ

  Naar aanleiding van het uit bedrijf gaan op 4 augustus 2018 van de kerncentrale is bekend geworden uit detail-onderzoek dat de oorzaak ligt bij een transistor op één van de printplaten. 

 • Energiebelasting 2019

  Wat verandert er in 2019

  Per 1 januari 2019 zijn van overheidswege de tarieven voor energiebelasting van elektriciteit en gas gewijzigd. De overheid wil dat u zuiniger en efficiënter omgaat met energie. Daarom heft de overheid belasting over het verbruik van elektriciteit en aardgas. 

 • Hypermile challenge 2018

  Pushing the electric car to the limit

  Op 24 november gaan 10 teams de uitdaging aan om in een BMW i3 zo zuinig mogelijk een eendaagse rally door Nederland te rijden. PZEM gaat ook in teamverband meerijden.