Thema’s

PZEM 100 jaar

Wij zijn 100 jaar vertrouwd in energie. In het jaar 1919 werd de Provinciale Zeeuwsche Elektriciteits Maatschappij opgericht. Een overheidsdienst die bijna 75 jaar lang alle Zeeuwen van stroom voorzag. In 1970 werd de naam veranderd in Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij, aangezien ook in de levering van aardgas werd voorzien. Anno 2019, precies 100 jaar later is PZEM nog steeds een volledig Nederlandse producent én  leverancier aan bedrijven en instellingen van energie. Naast eigen productie verkoopt PZEM ook de energie uit een aantal duurzame windparken voor de eigenaars van deze parken en is PZEM actief op de (groot)handelsmarkt voor zowel elektriciteit, gas als CO2-rechten. Benieuwd naar onze historie? Bezoek de PZEM 100 jaar pagina.

Corporate

PZEM is de rechtsopvolger van DELTA NV. Uit de rijke historie van die onderneming zijn bij PZEM een aantal activiteiten en bezittingen overgebleven die beheert worden naast de Wholesale activiteiten. Het belangrijkste niet- energieproductie gerelateerde bezit van PZEM is het 50% aandelenpakket in waterbedrijf Evides NV. Evides verzorgt de drinkwaterlevering in de Zeeuwse en Zuid-Hollandse regio. Daarnaast is Evides ook actief op de markt voor levering van zgn. “industriewater” en grootschalige waterzuivering bijv. met de DeLFluent rioolwaterzuivering voor de gehele Haagse regio.

Ook beheert PZEM nog een aantal participaties van geringe omvang waarvan een aantal een beperkt maar toch interessant rendement op ( kunnen) leveren terwijl andere deelnemingen op termijn afgestoten zullen worden o.a. omdat deze niet bij de kerntaak van PZEM passen.

Herstructurering

Eind 2015 werd duidelijk dat DELTA, het moederbedrijf van PZEM, het netwerkbedrijf van het productie- en leveringsbedrijf moest scheiden. Deze wettelijke verplichting vindt zijn oorsprong in de WON, de wet onafhankelijk netbeheer.

Een direct gevolg van deze wettelijke verplichting en het handhavingsgebod van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) was een volledige herstructurering van het bedrijf DELTA. Deze reorganisatie was ook noodzakelijk omdat een aantal onderdelen gebukt gaan onder de aanhoudende slechte omstandigheden op de energiemarkt.

De herstructurering mondde uit in een drietal bedrijven: Enduris is het verplicht van DELTA afgesplitste netwerkbedrijf van Zeeland. Het leveringsbedrijf van energie en digitale diensten aan consumenten gaat door onder de naam DELTA en het productie-/ leveringsbedrijf zakelijke markt gaat verder onder de oude naam van DELTA: PZEM.