ACM

Autoriteit Consument & Markt (ACM) is vorige week een vervolgonderzoek begonnen naar vermeende omissies in het verplicht publiceren van de onbeschikbaarheid van energieproductiecentrales in het kader van de Europese verordening REMIT (Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency).

De wetenschap omtrent de tijdstippen van de onbeschikbaarheid van deze centrales is belangrijke informatie die de energiemarktprijzen kan beïnvloeden en daarom door alle marktpartijen publiek gedeeld moet worden. Dit om misbruik van deze voorwetenschap te voorkomen.

In 2017 is de ACM begonnen met dit onderzoek, hetgeen sindsdien is weergegeven in ons jaarverslag van 2017 en 2018.

Mede naar aanleiding van het eerdere bezoek van de ACM in september 2017 is PZEM een verbeterprogramma op het gebied van REMIT begonnen.

PZEM wil zich continu verbeteren en dit onderzoek ondersteunt in die doelstelling. Wij nemen dit onderzoek zeer serieus en verlenen onze volledige medewerking en wachten de bevindingen van de ACM af.

Lopende het onderzoek kunnen wij geen verdere informatie verstrekken.