Informatie EPZ

Reactorbeveiliging aangepast, verhelpen lagerschade duurt langer. 

Zaterdag 4 augustus is de kerncentrale automatisch uit bedrijf gegaan nadat een fractie van een seconde een storing optrad in één van de twee kanalen van het reactorbeveiligingssysteem.

Het reactorbeveiligingssysteem zorgt er voor dat bij afwijkingen de reactor automatisch wordt afgeschakeld en de kerncentrale automatisch in een nucleair veilige toestand wordt gebracht en gehouden. Dat gebeurt ook bij een storing in het reactorbeveiligingssysteem zelf.

Voor een uitgebreidere toelichting verwijzen wij naar de website van EPZ via onderstaande link

Informatie