Jaarbericht-rekening 2019

Dit is een stijging van maar liefst 73,4 mln. €.  Evenals vorig jaar hebben de handels- en B2B verkoopactiviteiten tot goede prestaties geleid. Daarnaast profiteren de centrales van PZEM van de verbeterde marktprijzen.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.pzem.nl/jaarverslag