KCB weer in bedrijf

De kerncentrale in Borssele is weer in bedrijf.  De centrale ging 4 augustus jl. automatisch uit bedrijf nadat een storing optrad in één van de twee kanalen van het reactorbeveiligingssysteem. Voor meer informatie verwijzen wij u door naar de website van EPZ, zie hier