Nieuwe RvB PZEM

Per 1 juli 2018 is, met het vertrek van Gerard Uytdewilligen - voorheen CEO PZEM, een nieuwe Raad van Bestuur geformeerd. De Raad van Commissarissen, per 6 juni 2018 bestaande uit Gerard van Harten, Marc van ’t Noordende en Wendela van Uchelen, heeft per 1 juli jl. Frank Verhagen benoemd tot Voorzitter / CEO en Niels Unger tot Lid Raad van Bestuur / COO van PZEM N.V.

Frank Verhagen, sinds 2009 CFO van PZEM, is door de Raad van Commissarissen benoemd tot Voorzitter / CEO PZEM N.V. De afgelopen jaren heeft Frank Verhagen met Gerard Uytdewilligen het bedrijf, dat toen nog DELTA heette, begeleid bij een splitsing (WON) en een ontvlechting. Mede door de verkoop van diverse bedrijfsonderdelen verkeert PZEM nu in een financieel solide situatie.

Niels Unger is met ingang van 1 juli 2018 benoemd tot Lid Raad van Bestuur/ COO PZEM N.V.   Niels heeft een langdurige ervaring in de energiebranche. In zijn laatste functie was hij Managing Director van NRG (een internationaal opererende nucleaire dienstverlener) en lid van de RvB van moederbedrijf ECN in Petten. Daarvoor bekleedde Niels eindverantwoordelijke posities binnen Royal Vopak en NUON en heeft hierin verschillende grote transities doorgevoerd. PZEM verwacht in Niels Unger, in gezamenlijkheid met Frank Verhagen en medewerkers, de juiste persoon te hebben gevonden om PZEM de komende jaren mede vorm te geven.

PZEM

De helft van de aandelen van PZEM wordt gehouden door de Provincie Zeeland en de andere vijftig procent wordt voornamelijk gehouden door diverse Zeeuwse gemeenten. 

PZEM kijkt vol vertrouwen naar de toekomst. De sterke financiële positie, de kwaliteit van de portfolio en de kracht van de medewerkers maken het mogelijk dat PZEM zich volledig concentreert op de productie van elektriciteit met een lage CO2-uitstoot en het verkopen van elektriciteit, gas en CO2-rechten op de zakelijke- en handelsmarkten. Naast eigen productie verkoopt PZEM ook de elektriciteit van een aantal windparken voor de eigenaren van deze parken.

De klimaatambitie, die wederom is bevestigd in het huidige regeerakkoord, sluit naadloos aan bij de visie en de portfolio van PZEM. Zo weet PZEM de CO2-emissie van haar productieportfolio te beperken tot zo’n 100 à 150 gram CO2 per kWh, terwijl het landelijk gemiddelde rond de 500 gram per kWh ligt. Maatregelen met als doel de CO2-emissies te beperken, zoals bijvoorbeeld een minimum CO2-prijs voor elektriciteitsopwekking, zullen gunstig voor PZEM uitpakken. Bovendien vraagt het volatiele karakter van hernieuwbare energieproductie extra balancering om de leveringszekerheid te blijven garanderen. Met de flexibele gasportfolio van PZEM wordt mede in deze behoefte voorzien.

Meer informatie of contact gewenst, zie onderstaand contactgegevens woordvoering PZEM. 

Woordvoering PZEM 

T +31 610136556 

E persvoorlichting@pzem.nl