PZEM 100 jaar

Gedeputeerde van de Provincie Zeeland Carla Schönknecht  heeft in aanwezigheid van de Burgemeester van Middelburg Harald Bergmann, directie en medewerkers van PZEM de nieuwe tijdelijke jubileum vlag onthuld op het hoofdkantoor van PZEM aan de Poelendaelesingel te Middelburg. 

100 JAAR VERTROUWD IN ENERGIE  In het jaar 1919 werd de Provinciale Zeeuwsche Elektriciteits Maatschappij opgericht. Een overheidsdienst die bijna 75 jaar lang alle Zeeuwen van stroom voorzag. In 1970 werd de naam veranderd in Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij, aangezien ook in de levering van aardgas werd voorzien. Anno 2019, precies 100 jaar later is PZEM nog steeds een volledig Nederlandse producent én  leverancier aan bedrijven en instellingen van energie. Naast eigen productie verkoopt PZEM ook de energie uit een aantal duurzame windparken voor de eigenaars van deze parken en is PZEM actief op de (groot)handelsmarkt voor zowel elektriciteit, gas als CO2-rechten. 

PZEM IN DE TOEKOMST Kijkend naar de toekomst is PZEM volop bezig invulling te geven aan de uitdagingen die voortkomen uit de energie transitie. Als energiespecialist wordt dit logischerwijs ook van ons verwacht.

Wij voorzien onze bijdrage op zowel regionaal als nationaal niveau. Vanuit onze assets en competenties is PZEM goed gepositioneerd om een blijvende belangrijke rol te spelen in het optimaliseren van de flexibiliteit die voor een transitie naar minder voorspelbare productiemethoden benodigd zal zijn. Aldus Frank Verhagen, CEO PZEM N.V.

De visie van PZEM is dat hernieuwbare energiebronnen steeds belangrijker worden in de overgang naar een CO2-arme energievoorziening. Omdat de wind niet altijd waait en de zon niet altijd schijnt zal dit leiden tot toenemende verschillen tussen vraag en aanbod van energie. De behoefte aan flexibiliteit om de energiemarkt in balans te houden zal toenemen waardoor prijsfluctuaties extremer worden. Voor zowel vraag als aanbod is dit een steeds groter wordend risico wat beheerst moet worden. Daar zal PZEM zich in toekomst nog nadrukkelijker op richten.

GESCHIEDENIS PZEM

Meer over PZEM en haar geschiedenis ga naar onze informatiepagina via www.pzem.nl/100-jaar