EPZ

Voortdurend Verbeteren

Met bijna 600 megawatt is EPZ (Elektriciteitsproductiemaatschappij Zuid-Nederland) de grootste elektriciteitsproducent van Zeeland. EPZ voorziet 1,1 miljoen huishoudens van elektriciteit. Dat doet EPZ met de enige kerncentrale van Nederland en een windpark.

Veiligheid

Veiligheid staat voorop bij alle handelingen, besluiten en overwegingen. Het voortdurend verbeteren van prestaties en installaties is verankerd in het werk van alle medewerkers. EPZ onderneemt maatschappelijk verantwoord en heeft aantoonbaar aandacht voor het welzijn van de medewerkers, de milieubelasting en effecten op de samenleving.

Onze kerncentrale

De kerncentrale is sinds 1973 in bedrijf en werkt in principe hetzelfde als onze kolencentrale. Het verschil zit hem in de brandstof: uranium in plaats van kolen. Bij een kerncentrale worden in een reactor uraniumatomen gesplitst die warmte produceren. Daarmee maken we stoom die een turbine aandrijft die elektriciteit opwekt. Omdat er in het proces ook radioactieve stoffen ontstaan, heeft een kerncentrale veel meer veiligheidsvoorzieningen dan een kolencentrale. De kerncentrale Borssele is sinds 1973 voortdurend aangepast aan de stand der techniek. Door veertig jaar voortdurend verbeteren, behoort de kerncentrale nog altijd tot de 25% veiligste kerncentrales in de westerse wereld.

Onze windmolens

Naast de kerncentrale exploiteert EPZ zeven windturbines in een windpark die samen 55.000 MWh groene stroom per jaar leveren.

Bekijk hier de website van EPZ