BMC Moerdijk

Pluimveemest omzetten in groene stroom

De BMC Moerdijk is de enige centrale op het Europese vasteland die pluimveemest omzet in groene stroom.

De werking van de biomassacentrale

Bij verbranding van mest komt energie vrij in de vorm van warmte. Deze warmte wordt omgezet in stoom. De stoom voedt een  turbine die de generator aandrijft. De generator produceert vervolgens elektriciteit.

BMC Moerdijk is een oplossing voor de verwerking van pluimveemest in Nederland. Door deze mest te verbranden, produceert BMC op duurzame wijze elektriciteit en zorgen we er ook voor dat de mineralen uit meststoffen (restproduct) worden hergebruikt.

In 2017 stopt de MEP-subsidie (Milieukwaliteit ElektriciteitsProductie) voor de centrale. Inmiddels is de benodigde subsidie (SDE+) verkregen om na 2017 de duurzame productie met deze centrale te kunnen continueren.

Onderzoek CE Delft (2017)

Op verzoek van BMC Moerdijk bracht onderzoeksbureau CE Delft in kaart wat de milieueffecten zijn van 9 verschillende manieren waarop pluimveemest  -van de kip tot en met de akker-  kan worden gebruikt. CE Delft richt zich enerzijds op organische stof, stikstof, fosfor en kalium. Anderzijds zijn -voor elk van de manieren waarop pluimveemest wordt verwerkt- alle effecten voor het milieu in kaart gebracht.

De onderzoekers hebben de effecten van grootschalige thermische conversie zoals BMC die toepast, uitvoerig vergeleken met andere manieren waarop deze mest kan worden verwerkt. CE Delft concludeert dat het gebruik van pluimveemest voor de productie van elektriciteit, vanuit milieuperspectief het meest aantrekkelijk is. 

Klik hier voor meer informatie.

Ga naar de website van BMC Moerdijk