Elsta centrale

Een van de schoonste centrales van Europa

ELSTA staat voor "Electricity and Steam Association" en is een warmtekrachtcentrale gelegen in Zeeuws-Vlaanderen vlakbij Terneuzen.

De centrale wekt energie op in de vorm van:

  • Warmte en elektriciteit voor het complex van Dow Benelux B.V.
  • Elektrisch vermogen voor levering aan het landelijk elektriciteitsnetwerk

De centrale is een samenwerkingsverband tussen PZEM, RWE en het Amerikaanse AES .

Het hart van de centrale bestaat uit 3 gasturbines met een afgassenketel en een stoomturbine. De gasturbines leveren maximaal 123 MW elektrisch vermogen en 450 ton/uur stoom (90 bar) per unit.

De stoomturbine levert maximaal 90 MW elektrisch vermogen en wordt tevens gebruikt voor de regeling van de stoomdruk naar Dow.

De hele centrale wordt flexibel op basis van vraag geopereerd, zowel voor de stoom als voor het opgewekt elektrische vermogen.

Werking van de warmtekrachtcentrale

De restwarmte uit de verbrandingsgassen van de gasturbines wordt gebruikt om stoom te produceren. Achter elke gasturbine staat een afgassenketel met bijstook branders die 90 barg stoom produceren.

Deze stoom wordt aan Dow geleverd. Een deel van de 90 bar stoom gaat naar de stoomturbine en / of naar reduceerstations die deze stoom reduceren tot 35 bar stoom. Ook deze levert de centrale aan Dow. De bijstookbranders van de afgassenketels worden gebruikt wanneer meer stoom gevraagd wordt dan geproduceerd kan worden zonder de bijstookbranders.

De maximale stoom capaciteit van 90 barg en 35 barg stoom is 850 ton/uur. Dow Benelux B.V. neemt nagenoeg alle stoom af en gebruikt daarnaast een deel van het opgewekte elektrische vermogen van ELSTA. De rest van het geproduceerde elektrische vermogen wordt geleverd aan PZEM en RWE/Essent.

Ga naar de website van ELSTA