Energieopslag - TheBattery

Mega-batterij volgende stap voor PZEM

PZEM heeft een batterij (energie-opslagsysteem) geplaatst op de parkeerplaats aan de Poelendaelsesingel te Middelburg. Het betreft een ‘containerbatterij’ waarin elektriciteit uit het netwerk wordt opgeslagen. Met deze opslag van elektriciteit draagt PZEM bij aan een stabiele energievoorziening.

Hoe werkt het?

De batterij kan ruim 1 MW elektriciteit opslaan, wat te vergelijken is met het gelijktijdig verbruik van ongeveer 3.000 huishoudens. Op de momenten van overschot in elektriciteit, waardoor het elektriciteitsnet in onbalans is, wordt de energie opgeslagen. Deze elektriciteit wordt terug geleverd op het moment dat er een tekort is. Zo wordt door PZEM de pieken en dalen in het net met de batterij opgevangen en in balans gehouden. De batterij wordt gecombineerd met laadpunten voor elektrisch vervoer die zijn geplaatst op het parkeerdek aan de Poelendaelesingel. Als veel auto’s gelijktijdig moeten laden kan elektriciteit uit de batterij worden gebruikt waardoor de impact op het netwerk beperkt blijft.

 “Met het plaatsen van de batterij streven wij ernaar bijdrage te leveren aan de klimaatdoelstellingen van Nederland”. Niels Unger - COO PZEM

​​​​​Onze strategie

PZEM streeft naar een gebalanceerde groei van opwek-en verkoopactiviteiten. In deze strategie zien wij een duidelijke rol in het inspelen op de behoefte aan kennis en kunde op het gebied van balanceren. Niels Unger, COO PZEM: “Er bestaat een toenemend verschil  tussen vraag en aanbod van elektriciteit. De behoefte aan flexibiliteit om de energiemarkt in balans te houden zal toenemen en prijsfluctuaties worden extremer. Voor zowel vraag als aanbod is dit een steeds groter wordend risico wat beheerst moet worden. PZEM speelt hier onder andere op in door te kiezen voor slimme flexibele oplossingen. We hebben al diverse productiemogelijkheden van elektriciteit. Denk aan de kerncentrale, onze gas- en biomassa centrale en diverse windparken. Een toevoeging hieraan is de aanschaf van deze mega-batterij voor opslag van elektriciteit. Door de opslag van elektriciteit balanceren we de vraag en aanbod in energie en streven wij ernaar bijdrage te leveren aan de klimaatdoelstellingen van Nederland.”

Heeft u een vraag of een opmerking? Neem gerust contact met ons op. Bijvoorbeeld via chat, rechtsonder in het scherm.