Remit

Sinds 28 december 2011 is REMIT van kracht. REMIT staat voor 'Regulation on wholesale Energy Market Integrity and Transparency’ (EU 1227/2011) en heeft onder meer tot doel markttransparantie te bevorderen.

Onderstaande tabellen zijn bedoeld om conform REMIT inzicht te geven in de huidige status, de geplande niet-beschikbaarheid van c.q. onderhoudsplanning met betrekking tot de PZEM centrales op korte en lange termijn.

Alle data zijn in megawatt (MW). Eén megawatt is 1.000.000 watt of 1.000 kilowatt (kW). Ter indicatie: met 1 MW kunnen ongeveer 2.000 huishoudens van elektriciteit worden voorzien.

Read this in English

 

Voorbehoud

De informatie op deze website is bedoeld om derden waaronder marktdeelnemers in overeenstemming met REMIT te informeren.

Hoewel PZEM de tijdige publicatie van juiste en volledige informatie nastreeft, verklaart en garandeert PZEM hiermee niet dat de op deze website vermelde informatie juist en volledig is en/of geschikt is voor doelen waarvoor derden waaronder marktdeelnemers deze informatie willen gebruiken.

Derden waaronder marktdeelnemers kunnen geen rechten en aanspraken aan deze informatie tegenover PZEM ontlenen.

PZEM is tegenover derden waaronder marktdeelnemers niet aansprakelijk voor eventueel hen betreffende gevolgen door het gebruik van deze website en de daarop vermelde informatie.