Remit

Sinds 28 december 2011 is REMIT van kracht. REMIT staat voor 'Regulation on wholesale Energy Market Integrity and Transparency’ (EU 1227/2011) en heeft onder meer tot doel markttransparantie te bevorderen.

Important information

Please be informed that PZEM will move the publication of its REMIT transparency messages to the EEX Transparency Platform.

Go to the EEX Transparency Platform

Or for more information go to the Remit information news message.

Voorbehoud

De informatie op deze website is bedoeld om derden waaronder marktdeelnemers in overeenstemming met REMIT te informeren.

Hoewel PZEM de tijdige publicatie van juiste en volledige informatie nastreeft, verklaart en garandeert PZEM hiermee niet dat de op deze website vermelde informatie juist en volledig is en/of geschikt is voor doelen waarvoor derden waaronder marktdeelnemers deze informatie willen gebruiken.

Derden waaronder marktdeelnemers kunnen geen rechten en aanspraken aan deze informatie tegenover PZEM ontlenen.

PZEM is tegenover derden waaronder marktdeelnemers niet aansprakelijk voor eventueel hen betreffende gevolgen door het gebruik van deze website en de daarop vermelde informatie.