Windenergie

Power Purchase Agreement

PZEM kiest voor een verantwoorde mix van verschillende energiebronnen. PZEM wekt conventionele stroom op met eigen centrales. Daarnaast neemt PZEM duurzame elektriciteitsproductie af van een aantal grote en kleine windparken, middels langjarige afnamecontracten. Zo heeft PZEM o.a. een PPA voor windpark Gemini. PZEM is de afnemer van de opgewekte elektriciteit en de groencertificaten. 

PPA's

PPA staat voor Power Purchase Agreement. Dit zijn langetermijncontracten die PZEM aangaat met bijvoorbeeld windparken die windenergie opwekken. Een Power Purchase Agreement (PPA) met een windpark is een belangrijke overeenkomst. De  houder van de PPA staat garant voor afname van hernieuwbare energie en het balanceren (onregelmatige) productie van het windpark. PZEM beschikt over een portfolio van PPA's. Hierdoor bezitten wij veel kennis en ervaring op dit gebied.

Windpark Gemini

Een belangrijke en omvangrijke PPA is die met Gemini offshore windpark. Dit windpark, in het Nederlandse deel van de Noordzee, met een totale capaciteit van 600 MegaWatt is één van de grootste windparken ter wereld. In een gemiddeld windjaar zullen deze turbines ruim 2,5 TWh aan elektriciteit produceren. Dit is genoeg om 785.000 huishoudens van 100%  groene stroom te voorzien. Gemini zal 2,5% van de totale Nederlandse elektriciteitsproductie voor haar rekening nemen.  

Download de infographic

Of ga naar de website van Gemini

Downloads