PZEM energiekosten onder de loep

PZEM heeft een slimme energiecalculator ontwikkeld. Hiermee ziet u in één oogopslag wat het percentage is dat u betaalt aan levering (marktprijs en leverancierskosten) en aan belastingen. Hieronder gaan we in op de opbouw van de energieprijs. Deze is te verdelen in 2 categorieën: de contractprijs en meerdere  belastingen.

De genoemde percentages zijn indicatief. PZEM Energy B.V. staat niet garant voor de volledigheid en juistheid van deze informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoe werkt het?

Contractprijs

De contractprijs die u vastzet wanneer u een contract met uw leverancier aangaat, bestaat primair uit:

  • Marktprijs: De prijs die tot stand komt op een marktplaats voor handel in elektriciteit of gas.
  • Leverancierskosten: De door de klant aan PZEM verschuldigde vergoeding voor de levering van het Profiel, de overname van de Programmaverantwoordelijkheid door PZEM en het dragen van de eventuele kosten van onbalans door PZEM.

De marktprijs heeft, zoals zichtbaar in de calculator, veruit de grootste invloed op de contractprijs.

Belastingen

Naast de contractprijs spelen ook andere kosten een hele belangrijke rol die van invloed zijn op de totaalprijs die u betaalt en ook terugziet op uw factuur. Dit zijn:

  • Energiebelasting (EB)
  • Opslag Duurzame Energie (ODE)
  • BTW

De EB en ODE worden jaarlijks door de overheid vastgesteld en in rekening gebracht. PZEM is belast met het innen van deze belasting. Voor de levering van energie betaalt u naar gelang uw verbruik energiebelasting. Dit ziet u terug op uw factuur.

Invloed op de marktprijs

De elektriciteits- en gas prijs komt tot stand onder invloed van een groot aantal factoren. Daarin spelen de brandstofprijzen van de elektriciteitscentrales, de vraag uit de markt, economische ontwikkelingen en weersinvloeden een belangrijke rol.

 

Vraag en aanbodVraag en aanbod 

Op de langere termijn wordt het aanbod van zonne- en windenergie steeds meer leidend. Maar dit aanbod veroorzaakt ook prijsschommelingen, want niet altijd waait de wind of schijnt de zon. Omdat we energie nu nog maar heel beperkt kunnen opslaan, zal het steeds meer een uitdaging zijn om vraag en aanbod zorgvuldig op elkaar af te stemmen. PZEM heeft een sterke positie op de flexibele energiemarkt. Door ons totale pakket aan activiteiten: productie, handel en levering van energie, is PZEM in staat goed in te spelen op de markt. Wij kunnen vraag en aanbod goed in balans houden, dit levert u het voordeel van een lagere prijs. Zie direct wat u betaalt.

 

Het weerHet weer

Het weer is op meerdere manieren van invloed op marktprijzen. Zo is de temperatuur van grote invloed op de vraag naar gas en dus ook op de gasprijzen: bij warm weer is er sprake van een lage vraag; bij koud weer stijgt de vraag naar gas. Daarnaast is ook het aandeel duurzame energieproductie sterk afhankelijk van het weer: productie uit zonnepanelen is hoger bij meer zonuren en productie uit windparken is afhankelijk van de hoeveelheid wind.

 

GeopolitiekGeopolitieke gebeurtenissen

Door het terugschroeven van de gaswinning in Groningen is Nederland steeds meer afhankelijk van de productie en voorraden in het buitenland. De levering vanuit het buitenland kan natuurlijk onder druk komen door geopolitieke gebeurtenissen, zoals oorlog en economische conflicten.

 

 

Wij helpen u graag verder

Neem gerust contact met ons op via de chat of telefoon. Wij geven graag uitleg over de ontwikkelingen die er toe leiden dat de marktprijs een bepaalde richting op gaat. Dit doen we via het market report, wat ingaat op de prijsontwikkelingen en via de nieuwspagina waar we dieper ingaan op specifieke gebeurtenissen.