PZEM Market Report

Looking back on week 24 - 2018

Trends en ontwikkelingen in de energiemarkt hebben invloed op de prijs die u voor uw elektriciteit en gas betaalt. Via ons wekelijkse market maken we deze marktontwikkelingen inzichtelijker en transparanter voor u zodat u zelf uw inkoop moment kunt bepalen. Meer weten? Neem contact met ons op via sales@pzem.nl

"Ambitieuzere doelstelling voor hernieuwbare energie zet CO2 prijs onder druk"

Lange termijn prijs

Elektriciteit (€/MWh)


Prijsontwikkeling Elektriciteit

Contract       Basis         WtW*            Piek        WtW*       
2019 € 46.3

€ 0.0

€ 54.5 € 0.1
2020 € 46.3 € 0.4 € 50.9 - € 0.2
2021 € 41.9 - € 0.2 € 50.9 - € 0.5
Bovenstaande marktprijzen zijn door PZEM ingeschat op vrijdag 15 juni 2018. WtW (week tot week veranderingen) geeft de prijsmutaties t.o.v. de vorige week weer. Bijvoorbeeld: € 0,3 betekent een toename van de prijs van € 0,3 ten opzichte van vorige week

Gas (€/MWh)


Prijsontwikkeling Gas

Contract Gas         WtW*        
2019 € 20.0 - € 0.2
2020 € 18.5 - € 0.2
2021 € 18.0 € 0.0
Bovenstaande marktprijzen zijn door PZEM ingeschat op vrijdag 15 juni 2018. WtW (week tot week veranderingen) geeft de prijsmutaties t.o.v. de vorige week weer.

Nadere uitleg lange termijn prijs

De week-op-week verandering van het 2019 stroomcontract was met een daling van 0,1 €/MWh naar 46,3 €/MWh vrij beperkt. De onderliggende brandstof en CO2 prijzen vertoonden meer beweging. Zo daalde de prijs voor CO2 met 1,3 €/EUA naar 14,8 €/EUA toen duidelijk werd dat de Europese doelstelling voor hernieuwbare energie in 2030 werd opgehoogd van 27 naar 32 procent. Het stimuleren van extra hernieuwbare energie reduceert de uitstoot en daarmee ook de vraag naar CO2. Door de lagere CO2 prijzen nam zowel de CSS als de CDS met 0,6 €/MWh toe.

Korte termijn prijs

Elektriciteit 2018 (€/MWh)

Gas 2018 (€/MWh)

Nadere uitleg korte termijn prijs

Na enkele weken van hoge CSS zorgde de terugkeer van de kerncentrale in combinatie met extra wind voor een beter aanbod. Hierdoor kwam de gemiddelde APX 6,3 €/MWh lager uit op 49,4 €/MWh. Bovendien drukte lage gasprijzen in de UK de productiekosten voor gascentrales waardoor minder stroom uit Nederland werd geïmporteerd. De lage gasprijzen in UK werden veroorzaakt door onderhoud aan de gasleiding met België waardoor gas niet meer naar het continent kon worden geëxporteerd. Het in onderhoud gaan van de Eemshaven B kolencentrale kon niet voorkomen dat de prijzen afgelopen weekend flink afkwamen omdat er veel import vanuit Duitsland en België mogelijk was. Tijdens de nachturen is het overschot aan opwek naar Noorwegen geëxporteerd.

Interesse in energie?

Iedere week informeren wij u met actuele indicatieve energieprijzen. Zodoende heeft u goed zicht op de ontwikkelingen in de markt.  Heeft u interesse in een nieuw energiecontract? Via ons klantportaal ziet u direct wat u betaalt en sluit u eenvoudig uw contract af.

Bekijk uw prijs

 

Uitleg termen

Vak jargon! U hoort het soms wel eens en vraagt zich misschien af: wat is nou precies de verklaring hiervan. PZEM legt uit:

Wat is een MWh

Een MWh (megawattuur) is een bepaalde hoeveelheid energie, op de groothandelsmarkt voor elektriciteit en gas worden prijzen meestal in €/MWh aangegeven.

Voorbeeld Elektriciteit: Wanneer een lamp van 50 Watt voor 20 uur aanstaat is in totaal 1 kWh (kilowattuur) aan elektrische energie nodig, 1.000 van deze lampen hebben dus 1.000 kWh nodig ofwel 1 MWh.

Voorbeeld Gas: Voor TTF geldt dat 102,36 m3 (kubieke meter) aan aardgas een energie inhoud van 1MWh heeft. Als de prijs voor gas 16,0 €/MWh bedraagt betekent dit dat de prijs per kubieke meter 16,0/102,36 = 0,1563 €/m3, ofwel 15,63 €ct/m3.

Wat is een lange termijnmarkt

Op een termijnmarkt, zoals de ICE ENDEX, kunnen lange termijn gas- en elektriciteitscontracten worden afgesloten. Elektriciteit en gas worden verhandeld voor verschillende leveringsperioden zoals maanden, kwartalen en jaren. In dit market report laten we de termijnprijzen voor de komende 3 jaar zien.

Wat is een korte termijnmarkt

Een korte termijnmarkt, ook wel spotmarkt, is een markt waar levering en betaling op korte termijn na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt. Voor elektriciteit gebeurt dit op de APX waarin marktpartijen op uur-niveau hun overschotten of tekorten kunnen verhandelen. Voor elke dag wordt voor elk uur van de dag een aparte prijs in €/MWh vastgesteld.

Wat is een Base(load) contract

Bij een baseload contract wordt het gecontracteerde volume continue geleverd tegen een afgesproken prijs en voor een vastgestelde periode. Voorbeeld: Als er 1 MW van het 2018 contract wordt verhandeld op 35 €/MWh gaat het dus om een volume van 8760 MWh met een totale waarde van € 306.600.

Omrekenformule van Peak en Base naar Off peak; Off peak = ((aantal baseload uren x Base prijs) - (aantal Peak uren x Peak prijs)) / (Aantal Off peak uren) 

Wat is een Peak(load) contract

Dit is de gepubliceerde prijs voor elektriciteit welke geleverd wordt gedurende alle uren op maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 20.00 uur.

Wanneer u een contract afsluit wordt rekening gehouden met de prijs voor elektriciteit welke geleverd wordt gedurende de uren op werkdagen tussen 07.00  en 23.00 uur, exclusief feestdagen.

Omrekenformule van Peak en Base naar Off peak; Off peak = ((aantal baseload uren x Base prijs) - (aantal Peak uren x Peak prijs)) / (Aantal Off peak uren)  

Wat is APX

APX staat voor Amsterdam Power Exchange en is de dagmarkt waar gehandeld wordt in energie. Het is een onafhankelijk online handelsplatform en dient als de spotmarkt van elektriciteit. Partijen die voornamelijk op de APX energie verhandelen of afnemen zijn producenten, distributeurs, handelaren en industriële eindgebruikers. De handel van vandaag is voor de levering van morgen.

Wat is TTF

TTF (Titled Transfer Facility)  is de virtuele handelsplaats waar gas op dagbasis verhandeld wordt. Via de TTF kan gas dat via een entrypunt is ingebracht in het landelijk gastransportnet, voordat het op een exitpunt het landelijk gastransportnet verlaat, gemakkelijk van eigenaar wisselen.

Wat is een Clean Spark Spread (CSS)

De CSS is gedefinieerd als de stroomprijs minus de variabele kosten van een gascentrales. De variabele kosten zijn afhankelijk van de prijs voor gas en CO2 en de efficiëntie van de centrale. In het markt rapport van PZEM wordt een efficiency van 52 procent gebruikt.

Wat is een Clean Dark Spread (CDS)

De CDS is gedefinieerd als de stroomprijs minus de variabele kosten van een kolencentrale. De variabele kosten zijn afhankelijk van de prijs voor kolen en CO2 en de efficiëntie van de centrale. In het markt rapport van PZEM wordt een efficiency van 40 procent gebruikt.

 

Disclaimer

PZEM verstrekt marktinformatie via het market report, maar zal nimmer adviezen geven. De verstrekte marktinformatie zal nimmer gekenschetst worden als het vertrekken van adviezen of het doen van aanbevelingen. Wij verwijzen u voor de volledigheid naar onze disclaimer.