PZEM Market Report

Terugblik op week 37

Via ons wekelijkse market report volgen we de boeiende wereld van energie en maken we de marktontwikkelingen van de elektriciteit- en gasmarkt inzichtelijker en transparanter voor u. Via deze marktinformatie krijgt u meer inzicht in de markt en bepaalt u zelf uw moment van inkoop. Meer weten? Neem contact met ons op via sales@pzem.nl

Lange termijn prijs

Elektriciteit (€/MWh)

Voor de tweede week op rij zijn de stroomprijzen flink gestegen. Het jaar vooruit contract handelde donderdag boven de 40 €/MWh en sloot vrijdag op 39,6 €/MWh, een week-op-week verandering van 1,0 €/MWh. Krapte op de kolenmarkt zorgt al maanden voor toenemende kolenprijzen. Daarnaast blijft de onzekerheid over de beschikbaarheid van de kerncentrales in Frankrijk aanhouden. Afgelopen week kondigde de ASN (nucleaire  toezichthouder) aan dat het toezicht op de Belleville nucleaire centrale in Frankrijk wordt verscherpt vanwege slechte veiligheid systemen.


Prijsontwikkeling Elektriciteit

Contract       Basis         WtW*            Piek        WtW*       
2018 € 39.6 € 1.0 € 46.1 € 0.7
2019 € 36.1 € 1.2 € 43.1 € 1.1
2020 € 34.6 € 1.1 € 41.7 € 0.7
Bovenstaande marktprijzen zijn door PZEM ingeschat op vrijdag 15 september 2017. WtW (week tot week veranderingen) geeft de prijsmutaties t.o.v. de vorige week weer. Bijvoorbeeld: € 0,3 betekent een toename van de prijs van € 0,5 ten opzichte van vorige week

Gas (€/MWh)

In een week waarin de spotprijzen voor gas en ook andere commodity’s zoals elektriciteit en kolen fors duurder werden bleef de prijstoename voor TTF gas op de forward markt beperkt. Omdat gasprijzen vorige week relatief veel waren gestegen kan dit worden gezien als een correctie van de markt.

 

 

 

 

 

 


Prijsontwikkeling Gas

Contract Gas         WtW*        
2018 € 17.2 € 0.3
2019 € 16.9 € 0.2
2020 € 16.2 € -0.1
Bovenstaande marktprijzen zijn door PZEM ingeschat op vrijdag 15 september 2017. WtW (week tot week veranderingen) geeft de prijsmutaties t.o.v. de vorige week weer.

Korte termijn prijs

Elektriciteit 2017 (€/MWh)

Ondanks de stormachtige omstandigheden nam de gemiddelde APX met 0,7 €/MWh toe tot 37,4 MWh. Mede door het onderhoud aan de kolencentrales van RWE blijven in Nederland tijdens de piekuren gascentrales nodig om aan de vraag te kunnen voldoen. De gasprijzen namen afgelopen week fors toe waardoor de clean spark spread zelfs met 0,7 €/MWh afnam. 

Gas 2017 (€/MWh)

Afgelopen week namen de gasprijzen met ongeveer 0,8 €/MWh toe. Dit werd ondermeer veroorzaakt doordat door het relatief koude weer de verwarming weer werd aangezet. Bovendien zijn er aanhoudende productiebeperkingen in Noorwegen en onderhoud aan de Nord Stream verbinding met Rusland. 

Interesse in energie?

Iedere week informeren wij u met actuele indicatieve energieprijzen. Zodoende heeft u goed zicht op de ontwikkelingen in de markt.  Heeft u interesse in een nieuw energiecontract? Via ons klantportaal ziet u direct wat u betaalt en sluit u eenvoudig uw contract af.

Bekijk uw prijs

 

Nader uitleg

Vak jargon! U hoort het soms wel eens en vraagt zich misschien af: wat is nou precies de verklaring hiervan. PZEM legt uit:

Wat is een MWh

Een MWh (megawattuur) is een bepaalde hoeveelheid energie, op de groothandelsmarkt voor elektriciteit en gas worden prijzen meestal in €/MWh aangegeven.

Voorbeeld Elektriciteit: Wanneer een lamp van 50 Watt voor 20 uur aanstaat is in totaal 1 kWh (kilowattuur) aan elektrische energie nodig, 1.000 van deze lampen hebben dus 1.000 kWh nodig ofwel 1 MWh.

Voorbeeld Gas: Voor TTF geldt dat 102,36 m3 (kubieke meter) aan aardgas een energie inhoud van 1MWh heeft. Als de prijs voor gas 16,0 €/MWh bedraagt betekent dit dat de prijs per kubieke meter 16,0/102,36 = 0,1563 €/m3, ofwel 15,63 €ct/m3.

Wat is een lange termijnmarkt

Op een termijnmarkt, zoals de ICE ENDEX, kunnen lange termijn gas- en elektriciteitscontracten worden afgesloten. Elektriciteit en gas worden verhandeld voor verschillende leveringsperioden zoals maanden, kwartalen en jaren. In dit market report laten we de termijnprijzen voor de komende 3 jaar zien.

Wat is een korte termijnmarkt

Een korte termijnmarkt, ook wel spotmarkt, is een markt waar levering en betaling op korte termijn na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt. Voor elektriciteit gebeurt dit op de APX waarin marktpartijen op uur-niveau hun overschotten of tekorten kunnen verhandelen. Voor elke dag wordt voor elk uur van de dag een aparte prijs in €/MWh vastgesteld.

Wat is een Base(load) contract

Bij een baseload contract wordt het gecontracteerde volume continue geleverd tegen een afgesproken prijs en voor een vastgestelde periode. Voorbeeld: Als er 1 MW van het 2018 contract wordt verhandeld op 35 €/MWh gaat het dus om een volume van 8760 MWh met een totale waarde van € 306.600.

Omrekenformule van Peak en Base naar Off peak; Off peak = ((aantal baseload uren x Base prijs) - (aantal Peak uren x Peak prijs)) / (Aantal Off peak uren) 

Wat is een Peak(load) contract

Dit is de gepubliceerde prijs voor elektriciteit welke geleverd wordt gedurende alle uren op maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 20.00 uur.

Wanneer u een contract afsluit wordt rekening gehouden met de prijs voor elektriciteit welke geleverd wordt gedurende de uren op werkdagen tussen 07.00  en 23.00 uur, exclusief feestdagen.

Omrekenformule van Peak en Base naar Off peak; Off peak = ((aantal baseload uren x Base prijs) - (aantal Peak uren x Peak prijs)) / (Aantal Off peak uren)  

Wat is APX

APX staat voor Amsterdam Power Exchange en is de dagmarkt waar gehandeld wordt in energie. Het is een onafhankelijk online handelsplatform en dient als de spotmarkt van elektriciteit. Partijen die voornamelijk op de APX energie verhandelen of afnemen zijn producenten, distributeurs, handelaren en industriële eindgebruikers. De handel van vandaag is voor de levering van morgen.

Wat is TTF

TTF (Titled Transfer Facility)  is de virtuele handelsplaats waar gas op dagbasis verhandeld wordt. Via de TTF kan gas dat via een entrypunt is ingebracht in het landelijk gastransportnet, voordat het op een exitpunt het landelijk gastransportnet verlaat, gemakkelijk van eigenaar wisselen.

 

Disclaimer

PZEM verstrekt marktinformatie via het market report, maar zal nimmer adviezen geven. De verstrekte marktinformatie zal nimmer gekenschetst worden als het vertrekken van adviezen of het doen van aanbevelingen. Wij verwijzen u voor de volledigheid naar onze disclaimer.