Discussie rondom kernenergie duikt steeds vaker weer op

Deze week in de rubriek ‘Nieuwsberichten uit de Energiemarkt’ een artikel over kernenergie. Met de opgelopen energieprijzen komt dit onderwerp weer steeds vaker aan bod. Zo ook tijdens de klimaattop in Glasgow. Hieronder gaan we iets dieper in op dit veelbesproken onderwerp.

Uitfaseren fossiele centrales

De wetenschap heeft inmiddels aangetoond dat het beperken en vermijden van uitstoot van broeikasgassen nodig is om klimaatverandering tegen te gaan. In steeds meer landen worden fossiele elektriciteitscentrales uitgefaseerd. Dit heeft als gevolg dat er een groot gedeelte ‘regelbaar vermogen’ wegvalt. Dit regelbare vermogen heeft een grote impact op de leveringszekerheid van het elektriciteitsnet. Weersafhankelijke bronnen zoals zonne- en windenergie zijn tot op bepaalde hoogte voorspelbaar, echter kan dit zoals bekend in de realisatie afwijken van wat vooraf voorspeld werd. Op zulk soort momenten is het lastig om de leveringszekerheid te kunnen garanderen en kunnen er tekorten of overschotten op het net ontstaan.

Kernenergie

Naast dat er fossiele elektriciteitscentrales worden uitgefaseerd, gebeurd dit in sommige landen ook met kerncentrales. In Duitsland gebeurde dit na het incident bij Fukushima in Japan, er werd toen besloten om uiterlijk eind 2022 alle kerncentrales te sluiten. Ook in België is er besloten om kerncentrales uit te gaan faseren. In België is er onlangs een capaciteitsremuneratiemechanisme (CRM) geweest, waarmee de leveringszekerheid na 2025 en dus na uitfasering van de kerncentrales in Doel en Tihange,  gegarandeerd moet worden. Opvallend is dat van de 4,4 GW aan gecontracteerd vermogen ruim 3,5 GW van gascentrales komt.

Daar tegenover staat dat andere landen juist kiezen vóór het uitbreiden van de vloot aan kerncentrales. Zo heeft het Verenigd Koninkrijk toegezegd 250 miljoen euro te investeren in kernenergie. Dit geld moet gaan naar een nieuwe generatie kerncentrales, de zogenaamde Small Modulair Reactors (SMR). Deze zouden sneller en goedkoper te bouwen zijn dan traditionele kerncentrales. De bouwtijd van zo’n reactor zou zo’n vier jaar moeten bedragen, iets wat een stuk sneller is dan de generatie kerncentrales die nu gebouwd is of nog in aanbouw is.

Ook bij de Europese Unie leeft het debat rondom kernenergie. Zo zijn er al meerdere berichten uitgelekt dat kernenergie zou worden opgenomen in de zogeheten Taxonomie*. De Taxonomie Regulation is een tool die investeringen in duurzame economische activiteit moet helpen te stimuleren. Het Nederlandse kabinet heeft eveneens aangegeven dat het verwacht dat kernenergie aan deze wetgeving zal worden toegevoegd.

*https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/10/01/voortgang-uitvoering-over-kernenergie-als-onderdeel-van-de-taxonomie-laten-zijn

Leveringszekerheid

Zoals eerder genoemd is regelbaar vermogen cruciaal in het behouden van de leveringszekerheid. Daarnaast is er ook een flink vermogen aan baseload zoals kernenergie nodig, zeker op momenten dat weersafhankelijke bronnen het af laten weten. Tegenstanders van kernenergie kwamen voornamelijk, naast de verwerking van kernafval, met het argument dat het economisch gezien niet verantwoord is om gebruik te maken van kernenergie. Nu de energieprijzen zo enorm zijn opgelopen wordt dat argument minder valide.

Eén ding is zeker, er moet vermogen bijkomen. Kernenergie is een CO2 vrije manier van energieopwekking en daarom nodig in de energietransitie. PZEM is van mening dat het (regelbare) vermogen dat beschikbaar blijft op sommige momenten niet toereikend zal zijn. Het is daarom belangrijk om voldoende vermogen van centrales te behouden, voorbeelden daarvan zijn baseload vermogen uit de kerncentrale in Borssele, of de gasgestookte Sloecentrale. Van beide centrales is PZEM mede-eigenaar.

PZEM levert 100% CO2-vrije elektriciteit

Waar het de levering van grijze stroom aan de eindgebruiker betreft, kiest PZEM als leverancier voor klimaat-neutrale nucleaire opwek. Uiteraard bieden we ook de mogelijkheid een keuze te maken voor hernieuwbare bronnen zoals: windenergie, waterkracht en biomassa. Lees  hierover meer via onze infopagina https://www.pzem.nl/zakelijk/kennispartner/certificaten-van-oorsprong.

Meer weten over de opwek van kernenergie, ga dan naar www.epz.nl.

Contact & Informatie

Heeft u een vraag of wilt u graag advies? Neem eenvoudig contact met ons via het sturen van een e-mail naar zakelijk@pzem.nl of sta in direct contact met onze medewerkers via de chat rechtsonder in beeld. 

Meer informatie over de ontwikkelingen op de energiemarkt ga dan rechtstreeks naar onze nieuwspagina via onderstaande button. Ook gaan we in op de factoren die van invloed zijn op de marktprijs.

Energie nieuws