Ontwerpbesluit kolencentrales

Deze week in de rubiek ‘Nieuwsberichten uit de Energiemarkt’ een artikel over het ontwerpbesluit voor de compensatie van kolencentrales omtrent de het kolenstookplafond. Hieronder vertellen we er meer over.  

Wat wordt er voorgesteld? 

Het ontwerpbesluit inzake de compensatie kolencentrales, dat kortgeleden verscheen maakte duidelijk dat de overheid een controlemechanisme in wil voeren voor de compensatieregeling van het kolenstookplafond. Dit kolenstookplafond is opgelegd om de CO2-emissies naar beneden te brengen. Met het controlemechanisme moet voorkomen worden dat exploitanten van kolencentrales een te hoge nadeelcompensatie ontvangen omdat bijvoorbeeld marktomstandigheden veranderen.  

De regering wilde de nadeelcompensatie van tevoren bekend maken om exploitanten duidelijkheid te verschaffen. In regeling zijn nu twee punten opgenomen waarop de compensatie wordt bekeken. Vooraf wordt een berekening gemaakt van de compensatie op basis van verwachte elektriciteitsproductie en kasstroom. Het tweede punt is een mogelijke correctie achteraf indien het jaar anders verliep dan vooraf ingeschat.  

Correctie op de compensatie 

De regering kan er dus voor kiezen om een correctie op de compensatie toe te passen. Dat kan in meerdere gevallen. Het eerste geval is dat als de CO2-uitstoot dermate laag is dat centrales vanwege marktomstandigheden waarschijnlijk niet gedraaid hadden. Dat kan gebeuren als een centrale ten minste 10 procentpunten minder CO2 uitstoot dan het opgelegde plafond van 35 procent. Er wordt dan gesteld dat de marktomstandigheden dermate slecht waren voor deze centrales dat deze zonder plafond ook niet gedraaid zouden hebben. 

In een tweede geval spelen uitsluitend marktprijzen een rol. Achteraf wordt een inschatting gemaakt van de mogelijke winstgevendheid van de centrale. Bij de berekening wordt gekeken op welke uren de centrale winstgevend had kunnen produceren, gebaseerd op de werkelijke CO2-, stroom- en kolenprijzen op de day-ahead markt. Het gaat dan om uren dat de centrale ook daadwerkelijk operationeel was, onderhoudsperiodes worden dus niet meegenomen. Daaruit moet blijken wat de  daadwerkelijke winstgevendheid van de centrale was geweest. De berekening achteraf bekijkt dus of de exploitant ook echt benadeeld is door het plafond. Als dit niet het geval blijkt te zijn, wordt de compensatie aangepast en deze mogelijk (deels) teruggevorderd.  

Marktinformatie

Blijf op de hoogte van de laatste marktontwikkelingen via ons wekelijkse market report of meld u aan voor een de nieuwsbrief die u erop attendeert dat report gepubliceerd is. Ga hiervoor naar: https://www.pzem.nl/zakelijk/kennispartner/market-report  

In contact met ons

Sta ook direct met ons in contact via de chat onderaan deze pagina of stuur een e-mailbericht via: zakelijk@pzem.nl