Kern-én aardgascentrales groene investering 

Deze week in ‘Nieuwsberichten uit de energiemarkt’ gaan we dieper in op een uitgelekt document van de Europese Commissie. Hierin staat dat kerncentrales en aardgascentrales onder bepaalde voorwaarden willen aanmerken als groene investering.  

Aardgas mogelijk duurzaam 

De Europese Commissie is bezig met een voorstel om aardgas als duurzaam aan te merken in nieuwe financiële groene regelgeving. Deze regelgeving heet ook wel EU Taxonomie Regulation (TR), dit is een tool die investeringen in duurzame economische activiteit moet helpen te stimuleren. Het doel is om daarmee uitstoot van broeikasgassen te reduceren en onder de kritische grens van anderhalve graad Celsius opwarming van de aarde te blijven.  

De aardgascentrales die zouden vallen onder de nieuwe wetgeving moeten voldoen aan strenge voorwaarden. Zo mag een aardgascentrale die naast elektriciteit ook warmte of koude levert maximaal 270 gram CO2-equivalent uitstoten per KWh geproduceerde energie, voor centrales die enkel stroom produceren geldt een strengere uitstoot voorwaarde van maximaal 100 gram CO2-equivalent per KWh geproduceerde energie.  

De minimale uitstoot van aardgas is 200 gram CO2-equivalent per KWh. Het is dus niet mogelijk zonder aanvullende maatregelen om de uitstoot van 100 gram CO2-equivalent per KWh te halen. Aanvullende maatregelen die hiervoor toekomstig mogelijk gebruikt gaan worden zijn het bijmengen van biogas of waterstof, of gebruik maken van carbon-capture-and-storage (CCS). 

 

EU Taxonomie Regulation 

De TR is voor meer in het leven geroepen dan CO2-uitstoot verminderen. Zo wordt er breder naar het milieu gekeken en worden economische activiteiten op basis van zes milieudoelstellingen beoordeeld. Het gaat om duurzaam gebruik van water en maritieme hulpbronnen, klimaatmitigatie, vervuilingspreventie, de transitie naar een circulaire economie, klimaat adaptie en bescherming van ecosystemen. Door bepaalde investeringen onder deze regelgeving te laten vallen zou het op het gebied van financieringsmogelijkheden makkelijker moeten worden om te lenen of is er bijvoorbeeld recht op subsidie. 

 

Kernenergie en aardgas blijven nodig in transitie 

Met het uitfaseren van met name kolencentrales maar ook kerncentrales is men bang dat er onvoldoende opgesteld vermogen overblijft om te voorzien in de elektriciteitsvraag. Opvallend is dat er in bijvoorbeeld België en Duitsland voor wordt gekozen om kerncentrales uit te faseren, terwijl de Europese Commissie ze mogelijk wil bestempelen als groene investering. 

European Commission Joint Research Centre (JRC) bracht een rapport uit over kernenergie. Hierin werd geen wetenschappelijk bewijs gevonden dat kenenergie meer schade toebrengt aan de menselijke gezondheid of het milieu in vergelijking met andere technieken voor de productie van elektriciteit die al zijn opgenomen in de EU Taxonomie wetgeving. Verder stelt men dat de kans op ongelukken “extreem laag” is, maar deze niet kunnen worden uitgesloten. De radioactiviteit die vrijkomt bij regulier gebruik van een kerncentrale is verwaarloosbaar vergeleken met de radioactieve straling waar mensen in het dagelijks leven mee in aanraking komen. Tevens blijkt de uitstoot van broeikasgassen gedurende de hele levensduur overeen te komen met de als duurzaam bekend staande windturbines. 

 

PZEM over de energietransitie 

PZEM heeft al langer gezien dat het opgestelde vermogen dat overblijft op sommige momenten niet toereikend zal zijn. Zeker als de ontwikkeling van nieuwe technologieën achterblijft of (nog) niet rendabel is. Daarom is het belangrijk om voldoende flexibel regelvermogen in de vorm van centrales te houden, een voorbeelden daarvan zijn de kerncentrale en de Sloecentrale waarvan PZEM mede-eigenaar is. Daarmee heeft PZEM een toekomstbestendig productiepark met aanwezige flexibiliteit in de vorm van de Sloecentrale en (vrijwel) CO2-neutrale energie van de kerncentrale. 

Volg de markt op de voet via ons Market Report van deze aankomende week en laat u informeren. 

Wilt u met ons in gesprek, neem gerust contact met ons op. Dat kan via het sturen van een e-mail aan zakelijk@pzem.nl of sta in direct contact met ons via chat, zie rechtsonder op deze pagina.   

 

Broninformatie: