Minder CO2 uitstoot maar Urgenda-doel niet behaald

Deze week in ‘Nieuwberichten uit de energiemarkt’ gaan we dieper in op de reden waarom het Urgenda-doel niet behaald is. Het CBS maakte vorige week namelijk bekend dat de reductie van broeikasgassen niet de gestelde 25 procent heeft gehaald. De elektriciteitssector speelde hierin een grote rol en hieronder vertellen we daarover meer.

Vraag en aanbodvraag en aanbod

Geopolitiekeconomische en politieke gebeurtenissen

Het weerde prijs van CO2 en weersinvloeden

 

Urgenda-doel niet behaald

In het laatste kwartaal van 2020 daalden de emissies fors met 9,7 procent. Dat bleek toch net niet voldoende om het Urgenda-doel te halen. De eindsprint in kwartaal 4 kwam dus te laat. Er werd in 2019 166,4 megaton CO2-equivalent uitgestoten, daarmee werd de grens van 165 megaton niet gehaald. Dit was een voorlopige berekening van het CBS, de definitieve cijfers komen pas in september van het RIVM.

 

Urgenda-doel, hoe zit dat precies?

In 2015 heeft duurzaamheidsorganisatie Urgenda een zaak aangespannen tegen de staat, waarin de rechter het oordeel velde dat de regering in 2020 de uitstoot van broeikasgassen met 25 procent moet verminderen ten opzichte van 1990. Vervolgens is de staat in 2018 in hoger beroep gegaan, maar heeft het gerechtshof Urgenda wederom in het gelijk gesteld. Ten slotte kwam het voor de Hoge Raad, die eenzelfde eindoordeel velde. Dat betekende dat voor 2020 de totale uitstoot uit zou moeten komen op of onder de 165 megaton CO2-equivalent.

 

Vooral elektriciteitssector stoot minder uit

In 2020 kende we een memorabel jaar, COVID-19 zorgde er onder andere voor dat afgelopen jaar de uitstoot flink terugliep door verminderde bedrijfsactiviteiten en afgenomen reisbewegingen. In 2020 was de uitstoot van broeikasgassen 8 procent lager dan een jaar eerder. Met name in de elektriciteitssector is de uitstoot van broeikasgassen flink afgenomen, hier was zelfs een daling van 21 procent ten opzichte van 2019 te zien. Tevens was gas in 2020 relatief goedkoop, wat het voor gascentrales interessanter maakte om te draaien. Daarnaast speelde voor kolencentrales ook de hogere CO2- en kolenprijzen mee. Dus in plaats van kolencentrales draaiden vaker aardgascentrales, zoals de Sloecentrale van PZEM,  die zijn nou eenmaal een stuk schoner dan kolencentrales. Ook staan er steeds meer energiebronnen die hernieuwbare energie produceren, waardoor er minder elektriciteit uit centrales nodig is. Een andere oorzaak was dat de Hemwegcentrale in Amsterdam eind 2019 werd gesloten en ook draaide de Riverstone Centrale Rotterdam in 2020 bijna niet.

 

Beperkte reisbewegingen

Verder kende ook de sector mobiliteit een flinke afname in broeikasgasemissies. Doordat met name de reisbewegingen als gevolg van de corona maatregelen afnamen, werd in deze sector afgelopen jaar 11 procent minder uitgestoten ten opzichte van een jaar eerder. In de overige sectoren industrie, landbouw en de gebouwde omgeving bleef de uitstoot vrijwel gelijk.

 

Visie PZEM

PZEM heeft 70% deelneming in de kerncentrale in Borsele en draagt al 45 jaar ongeveer 4% van de elektriciteitsproductie in Nederland CO2-neutraal bij. PZEM is volop bezig invulling te geven aan vermindering van CO2-uitstoot. Vanuit het klimaatbeleid ondersteunt PZEM kernenergie als essentieel onderdeel van de toekomstige energiemix, naast de duurzame vorm van elektriciteitsopwekking.

 

Meer informatie

Ga voor meer informatie over gebeurtenissen naar onze nieuwspagina of direct naar het Market Report voor informatie over de prijsontwikkelingen.