Minimum CO2-prijs voor elektriciteitsopwekking is een feit 

Deze week in de rubriek ‘Nieuwsberichten uit de Energiemarkt’ gaan we in op een aangenomen wet waarin een minimum CO2-prijs voor elektriciteitsopwek is vastgesteld. Hieronder gaan we er dieper op in en kijken we wat en of deze wet ook daadwerkelijk effect gaat hebben. 

Wat is er beslist? 

In de Tweede Kamer heeft op dinsdag 22 juni 2021 een meerderheid voor een wet gestemd waarin is opgenomen dat er een minimumprijs komt voor het vrijkomen van CO2 bij het opwekken van elektriciteit. Deze wet had oorspronkelijk als intentie om bedrijven die elektriciteit opwekken meer gestimuleerd moeten worden om rekening te houden met de gevolgen van CO2-uitstoot voor het klimaat. Daarbij is ook een amendement aangenomen waarin is bepaald dat de wet over drie jaar geëvalueerd wordt, in eerste instantie was dat nog na vijf jaar. Verder stond er in dat amendement dat er op dat moment ook meer duidelijk moet worden over de tarieven van de nationale CO2-prijs na 2030. De wet moet nog wel worden behandeld door de Eerste Kamer. Dat betekent dat er nog aanpassingen gevraagd kunnen worden.  

 

Nationale CO2-prijs  

Het tarief van de nationale CO2-prijs voor elektriciteitsopwekking treedt pas in werking zodra de Europese CO2-heffing uit het EU-ETS systeem onder het niveau van dat tarief zakt. Die Europese CO2-heffing wordt vastgesteld op basis van de maanden september en oktober van voorgaand jaar. Dat werkt als volgt: het gewogen gemiddelde van september en oktober 2021 wordt genomen voor 2022, wat bijvoorbeeld uitkomt op 52 euro. Is dit boven de 14,90 euro, dan zal het tarief op 0 euro worden gezet. Stel dat de ETS prijs op 14 euro zou zijn uitgekomen, wordt het tarief op 0,90 euro gezet. 

Verder is de CO2-prijs is een belasting, daarin verschilt het van het EU-ETS systeem; dat is namelijk een verhandelbaar emissierecht. De nationale CO2-prijs ligt stukken lager dan de huidige CO2-prijs uit het EU-ETS systeem. Die prijs handelt op het moment van schrijven rond de 55 €/EUA. De nationale CO2-prijs voor elektriciteitsproducenten is in de tabel hieronder weergeven. 

Jaar Prijs per ton CO2 Jaar Prijs per ton CO2
2021 €13,50 2026 €21,80
2022 €14,90 2027 €24,00
2023 €16,40 2028 €26,40
2024 €18,00 2029 €29,00
2025 €19,80 2030 €31,90

Twijfel aan het effect van minimumprijs 

De wet was oorspronkelijk bedoeld om in te gaan vanaf 1 januari 2020, maar heeft de nodige vertraging opgelopen. Doordat de ETS-prijs momenteel veel hoger ligt dan de nationale CO2-prijs twijfelt een deel van de kamer aan de invoering van deze prijs. Tijdens de debatten werd duidelijk dat een aantal Kamerleden het idee had dat binnen het ETS-systeem deze prijzen niet meer reëel lijken, waardoor de nationale CO2-prijs nooit in werking zou treden en het daarom niet nodig had geweest om deze prijs in te voeren.  

 

Wat levert de wet op? 

Staatssecretaris Vijlbrief gaf eerder al aan dat het niet het doel is om bedrijven te laten betalen, maar dat er investeringszekerheid komt. Het biedt bedrijven de garantie om gedane investeringen op het gebied van CO2-reductie ook nog zin hebben als de EU-ETS prijs toch sterk zou dalen. Dat zou tot meer bereidheid bij bedrijven moeten leiden om die investeringen ook daadwerkelijk te gaan doen. 

 

Meer weten?

Volg de markt op de voet via ons Market Report van deze aankomende week en laat u informeren. 

Wilt u met ons in gesprek, neem gerust contact met ons op. Dat kan via het sturen van een e-mail aan zakelijk@pzem.nl of sta in direct contact met ons via chat, zie rechtsonder op deze pagina.