Nieuwe Duitse regering heeft ambitieuze klimaatdoelen

Deze week in ‘Nieuwsberichten uit de Energiemarkt’ kijken we naar ons buurland Duitsland, waar de nieuwe regering erg ambitieuze plannen heeft omtrent het klimaat. We gaan hier dieper op in en vertellen de (mogelijke) impact op de markt.

Duitse regering wil CO2-uitstoot aan banden leggen

Op woensdag 24 november 2021 kwam het nieuwe Duitse regeerakkoord naar buiten. Het akkoord zal flinke impact hebben op de energiemarkt in Duitsland én Europa. Zo stond in het akkoord dat de zogenaamde Kohleausttieg, het uitfaseren van kolencentrales, vervroegd wordt naar 2030 in plaats van het eerder bepaalde 2038. Daarbij werd aangegeven dat de regering zich realiseert dat er vervangende opwekcapaciteit zal moeten komen. Dit moet komen in de vorm van gascentrales, echter moeten deze gascentrales wel de mogelijkheid hebben om over te schakelen op waterstof.

 

Europese of nationale CO2-minimumprijs?

Daarnaast werd een minimumprijs van 60 euro per uitgestoten ton CO2 genoemd. Er wordt gestreefd om deze minimumprijs op Europees niveau in te voeren. Als dit niet gaat lukken zal dit op nationaal niveau worden ingevoerd.  Deze aankondigingen hadden direct impact op de CO2-prijs, zo schoot de donderdag na bekendmaking door de grens van 75 €/EUA. Dat was op dat moment een nieuw record, vervolgens daalde de prijs weer wat. Momenteel wordt er al gebruik gemaakt van een Market Stability Reserve (MSR), daarbij wordt het surplus van de CO2-certificaten weggenomen uit de markt. Dit zou er voor moeten zorgen dat de CO2-prijs op een bepaald niveau blijft.

 

Nieuwe technologieën, hernieuwbare- en kernenergie

De coalitie in Duitsland heeft aangegeven open te staan voor alle technologieën om klimaatneutraliteit te behalen. Opvallend is dat de regering niet open staat voor kernenergie. Het uitfaseren van kerncentrales per eind 2022 wordt dan ook niet teruggedraaid, ondanks dat dit een CO2-neutrale manier is om energie op te wekken.

Verder heeft Duitsland als doel gesteld dat in 2030 80 procent van de gebruikte energie opgewekt te hebben middels duurzame bronnen, het doel was eerst nog 65 procent. Om dat doel te behalen moet er zo’n 30 gigawatt (GW) aan offshore wind capaciteit geplaatst worden en een 200 GW aan opwekcapaciteit middels zon. Die extra capaciteit moet er dan in het verlengde ook toe leiden dat er in 2030 zo’n 10 GW beschikbaar is voor elektrolyse, wat wordt gebruikt voor de productie van groene waterstof. Voor het opzetten van een nieuwe waterstofeconomie moet het land echter ook flink importeren.

Een ander opvallend punt uit het akkoord is de verplichting van een zonnedak om de 200 GW aan zon opwek te realiseren. Het uitganspunt is dat ieder dak dat geschikt is voor zonnepanelen hier verplicht toe zal worden. Om dit allemaal zo efficiënt mogelijk te gebruiken zijn ook opslagtechnologieën een speerpunt in het akkoord.

Duitsland wordt op deze manier enorm afhankelijk van weersafhankelijke bronnen. Het is dan ook enorm belangrijk om voldoende regelbaar én baseload vermogen te hebben op momenten dat de weerafhankelijke bronnen het af laten weten. Dat ziet PZEM met haar strategie ‘Excelleren in Balanceren’ al langer.

Meer weten over de strategie van PZEM , ga dan naar:  Over PZEM

 

Contact & Informatie

Heeft u een vraag of wilt u graag advies? Neem eenvoudig contact met ons via het sturen van een e-mail naar zakelijk@pzem.nl of sta in direct contact met onze medewerkers via de chat rechtsonder in beeld.

Meer informatie over de ontwikkelingen op de energiemarkt ga dan rechtstreeks naar onze nieuwspagina via onderstaande button. Ook gaan we in op de factoren die van invloed zijn op de marktprijs.

Energienieuws