Regelbaar vermogen nodig door elektrificatie

In deze verdieping nemen we wekelijks bepaalde onderwerpen onder de loep. We gaan er dieper op in en geven aan wat hier de mogelijke gevolgen van zijn. Ditmaal lichten we een rapport omtrent regelbaar vermogen van onderzoeksbureau CE Delft in opdracht van TenneT verder uit, ook geven we een inkijk in het mogelijke energielandschap van 2030.

Vraag en aanbodvraag en aanbod

 

Veranderingen richting 2030

Duidelijk is dat er iets moet veranderen om de huidige doelen uit het klimaatakkoord van 2030 te halen. De verwachting is dan ook dat elektrificatie een grote rol gaat spelen in het toekomstige energielandschap. Elektrificatie is het direct of indirect vervangen van processen waarbij fossiele brandstoffen worden gebruikt voor processen die worden aangestuurd door elektriciteit. Elektrificatie zal naar verwachting veel extra vraag veroorzaken, namelijk zo'n 43 TWh. Daarbij zullen ook flinke pieken ontstaan in de vraag die niet altijd op kunnen worden gevangen door zon en wind, er is dus ook regelbaar vermogen nodig. In het rapport van Tennet wordt aangegeven dat in een gemiddeld jaar 24 GW aan regelbaar vermogen nodig is. In extreme weerjaren moet de capaciteit van dit regelbare vermogen zelfs 27 GW zijn. Flexibiliteit wordt met het oog op de toekomst steeds belangrijker.

 

Elektrificatie, is dat nodig?

Elektrificatie is nodig, dat staat buiten kijf. Er zijn echter nog wel een aantal barrières. De prijs van fossiele brandstoffen is nog te goedkoop om elektrificatie interessant te maken. Het toepassen van elektrificatie moet goedkoper worden door het veelvuldig toepassen hiervan en ook moet er voldoende netcapaciteit zijn. Dat laatste punt is enorm belangrijk, omdat elektrificatie ertoe leidt dat de elektriciteitsvraag flink toeneemt. De totale vraag zal naar verwachting uitkomen tussen de 122 en 173 TWh per jaar in 2030. De additionele elektriciteitsvraag ten gevolge van elektrificatie zit hierin verwerkt en zal naar verwachting uitkomen rond de 43 TWh per jaar, met een bandbreedte tussen de 18 en 69 TWh per jaar.

“Het is niet de vraag óf elektrificatie plaats gaat vinden, maar wanneer” - CE Delft

Regelbaar vermogen

Doordat de vraag naar elektriciteit en daarmee ook de absolute fluctuaties in de vraag toenemen wordt het nog het belangrijker om regelbaar vermogen te hebben. Daarnaast is de impact van het opgestelde vermogen van zon- en windenergie is nu al enorm en dat zal in de jaren richting 2030 enkel maar toenemen. Met name op momenten wanneer de zon niet schijnt en de wind niet waait is het belangrijk om voldoende (regelbaar) vermogen beschikbaar te hebben. Onder andere centrales, batterijen, andere vormen van energieopslag maar ook hybride boilers moeten gezamenlijk voor dit regelbare vermogen gaan zorgen. Verder zal ook vanuit de vraagkant regelbaar vermogen nodig zijn, denk daarbij aan demand side respons. Dit houdt in dat op bepaalde momenten processen binnen bedrijven worden afgeregeld op het moment dat er weinig elektriciteit beschikbaar is. De voorwaarde daarbij is wel dat processen hier geschikt voor moeten zijn.

 

PZEM en flexibiliteit

Regelbaar vermogen, dat is iets wat binnen PZEM van enorm belang is. Met de strategie ‘Excelleren in Balanceren’ probeert PZEM in te spelen op deze veranderingen. Door beschikking te hebben over voldoende regelbaar vermogen spelen we een grote rol in het balanceren van het net. Dat is nú belangrijk, maar wordt naarmate de tijd vordert alsmaar belangrijker.

 

Meer informatie

Ga voor meer informatie over gebeurtenissen naar onze nieuwspagina of direct naar het Market Report voor informatie over de prijsontwikkelingen.

Bron: Rapport