Terugblik energieprijzen

 

Gas

De gasprijs is enorm opgelopen en stond aan het begin van de rally van de energieprijzen. Dat had meerdere oorzaken; langdurige kou aan het begin van het jaar zorgde ervoor dat er lang gas werd onttrokken uit voorraden. Normaal gezien hadden deze al gevuld moeten worden, nu gebeurde dat enige tijd later.

Verder viel de hernieuwbare opwek dit jaar tegen, wat met name te wijten was aan lage windsnelheden. Door het wegvallen van hernieuwbare energie moesten gascentrales veel produceren, dit hield de vraag naar gas hoog. In Azië kende men ook langdurige kou en zette het economisch herstel zich vervolgens in. Er ging veel LNG naar Azië waardoor het aanbod in Europa beperkt was.

Ten slotte waren er ontwikkelingen in Rusland, zo gaven zij aan extra gas naar Europa te sturen. Als reactie hierop daalde de prijs hard, daarna veerde deze weer iets op en lijkt zich nu wat te stabiliseren.

 

Kolen

De kolenprijs steeg in het verlengde van de gasprijs mee. Door het economisch herstel in Azië was de vraag naar elektriciteit enorm, naast de vraag naar LNG steeg ook die van kolen. Door de almaar oplopende gasprijs zetten kolencentrales steeds vaker de prijs, er ontstond fuel-switching. Vanwege de hoge kolenprijzen gaf de Chinese overheid aan in te willen grijpen op de kolenmarkt, dit had als gevolg dat de prijs hard daalde.

 

CO2

Het werd duidelijk dat de EU van zins was de klimaatdoelstellingen aan te scherpen. Vanaf april lekte er berichten uit en werd steeds duidelijker hoe scherp deze doelstellingen zouden zijn. Dit zorgde ervoor dat de CO2-prijs opliep.

Door de fuel-switching draaiden kolencentrales steeds vaker. Doordat kolencentrales meer uitstoten in vergelijk met gascentrales werden er extra CO2-rechten ingekocht wat leidde tot een hogere vraag.

 

Elektriciteit

De prijs van elektriciteit wordt met name bepaald door de prijzen van voorgaand genoemde grondstoffen. Alle grondstoffen staan met elkaar in verbinding, waardoor het dus mogelijk is dat de prijs van elektriciteit zo is opgelopen.

 

Contact & Informatie

Heeft u een vraag of wilt u graag advies? Neem eenvoudig contact met ons via het sturen van een e-mail naar zakelijk@pzem.nl of sta in direct contact met onze medewerkers via de chat rechtsonder in beeld. 

Meer informatie over de ontwikkelingen op de energiemarkt ga dan rechtstreeks naar onze nieuwspagina via onderstaande link. Ook gaan we in op de factoren die van invloed zijn op de marktprijs.

 

Nieuws