PZEM Energie Nieuws

De invloed op de energiemarkt

In dit overzicht nemen we de ontwikkelingen in de energiemarkt onder de loep. Hoe de marktprijs van energie tot stand komt is een ingewikkeld verhaal. Er zijn veel factoren die de marktprijs beïnvloeden, de belangrijkste hierbij zijn:

Vraag en aanbodvraag en aanbod

Geopolitiekeconomische en politieke gebeurtenissen

Het weerde prijs van CO2 en weersinvloeden

 

We geven graag uitleg over de ontwikkelingen die er toe leiden dat de marktprijs een bepaalde richting op gaat. Dit doen we via het market report, wat ingaat op de prijsontwikkelingen en via deze nieuwspagina waar we dieper ingaan op specifieke gebeurtenissen. Arrow

 

 • Regelbaar vermogen nodig door elektrificatie

  In deze verdieping nemen we wekelijks bepaalde onderwerpen onder de loep. We gaan er dieper op in en geven aan wat hier de mogelijke gevolgen van zijn. Ditmaal lichten we een rapport omtrent regelbaar vermogen van onderzoeksbureau CE Delft in opdracht van TenneT verder uit, ook geven we een inkijk in het mogelijke energielandschap van 2030.

 • ALERT-situatie: forse toename productie groene stroom

  Door de toename van productie in groene stroom is TenneT steeds vaker gedwongen een ALERT-situatie af te kondigen. Na de afroep hiervan is TenneT bevoegd om productie- of verbruiksinstallaties op of af te regelen om zo het stroomnet te balanceren. 

 • Terugblik 2020

  Een van de meest memorabele jaren, zo zal 2020 voor veel mensen de boeken in gaan. Ook in de elektriciteitsmarkt binnen de Europese Unie is er veel gebeurd. Zo was 2020 het eerste jaar waarin groene energiebronnen voor het eerst meer elektriciteit hebben geproduceerd dan grijze energiebronnen. Verder zet de elektriciteitsgeneratie middels zon en wind verder door. Tevens nemen we de enorme impact van Covid-19 op de elektriciteitsvraag onder de loep.

 • Drie offshore interconnectoren tegelijkertijd offline

  Eerder deze week werd het al benoemd in het Market Report; de drie offshore interconnectoren waren tegelijkertijd offline. In onze wekelijkse nieuwsberichten nemen we opvallende gebeurtenissen onder de loep die van invloed zijn op de marktontwikkelingen en gaan hier iets dieper op in. Hieronder een samenvatting van de impact op deze gebeurtenis.

 • Volatiele gasmarkt heeft zijn weerslag op kolen en CO2

  Afgelopen week is de korte termijn gasmarkt ongekend volatiel geweest, het contract voor levering februari was in korte tijd enorm bewegelijk. In het Market Report van eerder deze week zijn daar al een aantal mogelijke oorzaken voor gegeven, namelijk: het extreme weer in Europa en dan met name in Spanje, weinig LNG invoer in Europa vanwege hoge prijzen in Azië en speculatie. Hieronder een verdieping van deze gebeurtenissen.

Uitleg factoren die invloed hebben

Hieronder treft u meer uitleg over de factoren die van invloed zijn op de marktprijs. 

Vraag en aanbod

Op de langere termijn wordt het aanbod van zonne- en windenergie steeds meer leidend. Maar dit aanbod veroorzaakt ook prijsschommelingen, want niet altijd waait de wind of schijnt de zon. Omdat we energie nu nog maar heel beperkt kunnen opslaan, zal het steeds meer een uitdaging zijn om vraag en aanbod zorgvuldig op elkaar af te stemmen. PZEM heeft een sterke positie op de flexibele energiemarkt. Door ons totale pakket aan activiteiten: productie, handel en levering van energie, is PZEM in staat goed in te spelen op de markt. Wij kunnen vraag en aanbod goed in balans houden. Uiteindelijk levert dit u het voordeel op van een lagere prijs.

Het weer

Het weer is op meerdere manieren van invloed op marktprijzen. Zo is de temperatuur van grote invloed op de vraag naar gas en dus ook op de gasprijzen: bij warm weer is er sprake van een lage vraag; bij koud weer stijgt de vraag naar gas. Daarnaast is ook het aandeel duurzame energieproductie sterk afhankelijk van het weer: productie uit zonnepanelen is hoger bij meer zonuren en productie uit windparken is afhankelijk van de hoeveelheid wind.

Geopolitieke gebeurtenissen

Door het terugschroeven van de gaswinning in Groningen is Nederland steeds meer afhankelijk van de productie en voorraden in het buitenland. De levering vanuit het buitenland kan natuurlijk onder druk komen door geopolitieke gebeurtenissen, zoals oorlog en economische conflicten.

 

Heeft u over bovenstaande nog een vraag of wilt u meer informatie? Maak gebruik van onze chat (rechtsonder op deze pagina), u staat dan in direct contact met één van onze medewerkers. U kunt u vraag natuurlijk ook via e-mail sturen via zakelijk@pzem.nl