Energiebelasting

Wat verandert er in 2019

Als afnemer van energie betaalt u energiebelasting. Dit is een heffing die u betaalt over elke kWh stroom of m3 gas die u verbruikt. De hoogte van de energiebelasting is wettelijk bepaald. Jaarlijks worden deze tarieven voor energiebelasting bijgesteld.

Per 1 januari 2019 zijn van overheidswege de tarieven voor energiebelasting van elektriciteit en gas gewijzigd.

De overheid wil dat u zuiniger en efficiënter omgaat met energie. Daarom heft de overheid belasting over het verbruik van elektriciteit en aardgas. Door deze energiebelasting wordt de totaalprijs van energie hoger. Een hogere energieprijs kan bedrijven stimuleren minder energie te gebruiken. In 2019 verhoogt het kabinet de energiebelasting fors. Dit resulteert in :

  • Hogere energiebelasting op gas;  
  • verhoging van de Opslag Duurzame Energie (ODE);  
  • verlaging van de belasting op elektriciteit;  
  • korting op de restitutie energiebelasting.

Linksonder kunt u direct naar de energiebelastingtarieven en de tarieven voor opslag duurzame energie van elektriciteit en gas voor 2018 en van 2019. Rechtsonder kunt u een keuze maken voor de informatiepagina inzake vrijstelling van energiebelasting. 

Maak hieronder uw keuze