Energiebelasting

Hoeveel energiebelasting betaalt u voor uw (groot)zakelijk verbruik? Hieronder treft u een overzicht van de energiebelastingtarieven en de tarieven voor opslag duurzame energie van elektriciteit en gas voor 2021 en van 2022. 

Overzicht energiebelastingtarieven elektriciteit in euro's per kWh (excl. BTW):

Totaal verbruik

 2022

2021

 0 - 10.000 kWh € 0,03679 € 0,09428
 10.000 - 50.000 kWh € 0,04361  € 0,05164 
 50.000 - 10 mln. kWh € 0,01189 € 0,01375
 > =  10.000.000 kWh € 0,00057 € 0,00056
 niet -zakelijk verbruik € 0,00114 € 0,00113

Overzicht opslag duurzame energie in euro's per kWh (excl. BTW):

Totaal verbruik

2022

2021

0 - 10.000 kWh € 0,0305 € 0,0300
10.000 - 50.000 kWh € 0,0418 € 0,0411
50.000 - 10 mln. kWh € 0,0229 € 0,0225
> = 10.000.000 kWh € 0,0005 € 0,0004

Overzicht energiebelastingtarieven aardgas in euro's per Nm3 (excl. BTW):

  Totaal verbruik

2022

 2021

 0 - 170.000 Nm  € 0,36322 € 0,34856
 170.001 - 1.000.000 Nm3  € 0,06632 € 0,06547
 1.000.001 - 10.000.000 Nm3  € 0,02417 € 0,02386
 > =  10.000.000 Nm3                € 0,01298  € 0,01281

Overzicht duurzame energiebelastingtarieven aardgas in euro's per Nm3 (excl.BTW)

Totaal verbruik

2022

2021

0 - 170.000 Nm3 € 0,0865 € 0,0851 
170.001 - 1.000.000 Nm3 € 0,0239 € 0,0235 
1.000.001 - 10.000.000 Nm3 € 0,0236  € 0,0232
> = 10.000.000 Nm3 € 0,0236 € 0,0232

Sector tuinbouw Overzicht energiebelastingtarieven aardgas in euro's per Nm3 (excl. BTW):

  Totaal verbruik

 2022

 2021

  0 -  170.000 Nm3  € 0,05833 € 0,05597
 170.001 - 1.000.000 Nm3  € 0,02503 € 0,02471 
 1.000.001 - 10.000.000 Nm3  € 0,02417 € 0,02386
 >= 10.000.000 Nm3  € 0,01298 € 0,01281

Sector tuinbouw Overzicht duurzame energiebelastingtarieven aardgas in euro's per Nm3 (excl. BTW):

Totaal verbruik

2022

2021

0 - 170.000 Nm3 € 0,0139 € 0,0137
170.001 - 1.000.000 Nm3 € 0,0090   € 0,0089
1.000.001 - 10.000.000 Nm3 € 0,0236 € 0,0232
>= 10.000.000 Nm3 € 0,0236 € 0,0232

Voor elektriciteitsaansluitingen geldt een restitutie op de energiebelasting. Als er sprake is van een verblijfsfunctie, dan bedraagt de restitutie € 681,63 per jaar exclusief BTW. Is er geen sprake van een verblijfsfunctie, dan bedraagt de restitutie € 0,00 per jaar.


Meest gestelde vragen

Waarom betaal ik in januari meer energiebelasting

Energiebelasting is opgedeeld in 'zones’. Per 1 januari van elk kalenderjaar wordt uw verbruik op nul gezet en start u in zone 1, dit is de zone met de hoogste energiebelastingtarieven. Naarmate het verbruik gedurende het jaar oploopt, doorloopt u de zones met de lagere tarieven waardoor u minder energiebelasting gaat betalen.

Verlaging in 2022

Het kabinet heeft de eerder aangekondigde verlaging van de energiebelasting voor 2022 aangepast. De energiebelasting voor elektriciteit in de eerste zone zijn aanzienlijk verlaagd. Deze verlaging merkt u uiteraard direct op uw 1e maandfactuur in het nieuwe jaar. Daarentegen is de belasting op gas alsook de tarieven voor duurzame energie gestegen. 

Waarom energiebelasting

Energiebelasting (EB) is een belasting van overheidswege die wordt geheven over het verbruik van elektriciteit en gas. PZEM is belast met het innen van deze belasting.

Waarom

De energiebelastingtarieven worden jaarlijks door de overheid vastgesteld. De overheid wil dat u zuiniger en efficiënter omgaat met energie. Daarom heft de overheid belasting over het verbruik van elektriciteit en aardgas. Door de belasting wordt de totaalprijs van energie hoger. Een hogere energieprijs kan mensen stimuleren minder energie te gebruiken.

Verschuiving van aardgas naar elektriciteit

Het kabinet verhoogt de energiebelasting voor aardgas en verlaagt de energiebelasting voor elektriciteit. De overheid wil hiermee stimuleren dat er vaker gekozen wordt voor duurzame warmteopties, zoals aardwarmte. Uiteindelijk is het doel om van het gas af te gaan. 

 

Waarom een opslag duurzame energie (ODE)

Buiten de ‘gewone’ energiebelasting wordt ook een heffing in rekening gebracht, met de naam ODE (Opslag Duurzame Energie). De Opslag Duurzame Energie is een heffing van overheidswege op het verbruik van elektriciteit en aardgas. De opslag is bedoeld om het financieren van de productie van duurzame energie te stimuleren. PZEM is belast met het innen van deze opslag.