Energiebelasting tarieven

Per 1 januari 2017 zijn van overheidswege de tarieven voor energiebelasting van elektriciteit en gas gewijzigd.

Hieronder treft u een overzicht van de energiebelastingtarieven en de tarieven voor opslag duurzame energie van elektriciteit en gas voor 2017 en van 2016. 

Overzicht energiebelastingtarieven elektriciteit in euro's per kWh (excl. BTW):

Totaal verbruik

 2017

2016

 0 - 10.000 kWh € 0,10130 € 0,10070
 10.000 - 50.000 kWh € 0,04901 € 0,04996
 50.000 - 10 mln. kWh € 0,01305 € 0,01331
 > =  10.000.000 kWh € 0,00053 € 0,00053
 niet -zakelijk verbruik € 0,00107 € 0,00107

Overzicht duurzame energietarieven elektriciteit in euro's per kWh (excl. BTW):

Totaal verbruik

2017

2016

0 - 10.000 kWh € 0,007400 € 0,005600
10.000 - 50.000 kWh € 0,012300 € 0,007000
50.000 - 10 mln. kWh € 0,003300 € 0,001900
> = 10.000.000 kWh € 0,000131 € 0,000084

Overzicht energiebelastingtarieven aardgas in euro's per Nm3 (excl. BTW):

  Totaal verbruik

2017

 2016

 0 - 170.000 Nm  € 0,25244 € 0,25168
 170.001 - 1.000.000 Nm3  € 0,06215 € 0,06954
 1.000.001 - 10.000.000 Nm3  € 0,02265 € 0,02537
 > =  10.000.000 Nm3                € 0,01216 € 0,01212

Overzicht duurzame energiebelastingtarieven aardgas in euro's per Nm3 (excl.BTW)

Totaal verbruik

2017

2016

0 - 170.000 Nm3 € 0,0159 € 0,0113
170.001 - 1.000.000 Nm3 € 0,0074 € 0,0042
1.000.001 - 10.000.000 Nm3 € 0,0027 € 0,0013
> = 10.000.000 Nm3 € 0,0013 € 0,0009

Sector tuinbouw Overzicht energiebelastingtarieven aardgas in euro's per Nm3 (excl. BTW):

  Totaal verbruik

 2017

 2016

  0 -  170.000 Nm3  € 0,04054 € 0,04042
 170.001 - 1.000.000 Nm3  € 0,02346 € 0,02339
 1.000.001 - 10.000.000 Nm3  € 0,02265 € 0,02537
 >= 10.000.000 Nm3  € 0,01216 € 0,01212

Sector tuinbouw Overzicht duurzame energiebelastingtarieven aardgas in euro's per Nm3 (excl. BTW):

Totaal verbruik

2017

2016

0 - 170.000 Nm3 € 0,0026 € 0,0018
170.001 - 1.000.000 Nm3 € 0,0025 € 0,0021
1.000.001 - 10.000.000 Nm3 € 0,0027 € 0,0013
>= 10.000.000 Nm3 € 0,0013 € 0,0009

Voor elektriciteitsaansluitingen geldt een restitutie op de energiebelasting. Als er sprake is van een verblijfsfunctie, dan bedraagt de restitutie € 308,54 per jaar (€ 25,71 per maand) exclusief BTW. Is er geen sprake van een verblijfsfunctie, dan bedraagt de restitutie € 0,00 per jaar.

Wilt u informatie over vrijstelling energiebelasting?

Ga naar vrijstelling energiebelasting