Vrijstelling energiebelasting

Onder bepaalde voorwaarden kunt u aanspraak maken op een lager tarief of zelfs vrijstelling van de energiebelasting.

PZEM helpt u graag bij het aanvragen. In het overzicht hieronder vindt u de meest voorkomende verklaringen die u als zakelijke energieafnemer nodig kunt hebben om een voordeligere berekening of vrijstelling van energiebelasting aan te vragen.

De ingevulde en ondertekende verklaring zendt u naar:

PZEM Energy B.V. T.a.v. Contractdesk PZEM Zakelijk Postbus 51 4330 AB  MIDDELBURG

Overzicht Verklaringen

 

Verklaring WOZ-object Energiebelasting

Hiermee kunnen bedrijven en instellingen de leverancier verzoeken om elektriciteits- of gasaansluitingen die gezien kunnen worden als één WOZ-object, qua verbruik te sommeren en daarvoor eenmalig de zones van de energiebelasting toe te passen. Het is niet toegestaan om elektriciteits- en gasaansluitingen te clusteren. Deze verklaring tezamen met een kopie van de WOZ-beschikking hoeft slechts eenmalig aan het leveringsbedrijf te worden verstrekt.

Download verklaring

 

Verklaring doorlevering energiebelasting elektriciteit

De leverancier kan heffing en afdracht van energiebelasting achterwege laten ter zake van de levering van elektriciteit aan de afnemer, welk door de afnemer wordt doorgeleverd aan (andere) verbruikers met een aansluiting op Gesloten Distributie Systeem (GDS) voor elektriciteit en dat ter zake van deze leveringen èn het eigen verbruik door de afnemer zelf, door de afnemer energiebelasting wordt afgedragen aan de Belastingdienst.

Download verklaring

 

Verklaring complexbepaling

Bedrijven en instellingen kunnen deze verklaring gebruiken om hun leverancier te verzoeken om elektriciteitsaansluitingen waarvoor geen WOZ-beschikking wordt afgegeven, bijvoorbeeld openbare verlichting, telefooncellen en rioolpompen. Wanneer deze aansluitingen bij dezelfde rechtspersoon in gebruik zijn en ze, naar de omstandigheden beoordeeld, bij elkaar horen, worden deze in beginsel als één onroerende zaak aangemerkt. Deze clustering tot één onroerende zaak wordt de complexbepaling genoemd.

Download verklaring

 

Verklaring en toelichting gebruik gas en warmte voor tuinbouwdoeleinden

Aardgas dat wordt verbruikt voor verwarming ter bevordering van het groeiproces van tuinbouwproducten valt reguliere BTW-tarief van 21%. Voor de energiebelasting gelden lagere tarieven. Voor de toepassing van deze lagere energiebelastingtarieven, stelt u de leverancier in het bezit van de zogenaamde tuinbouwverklaring. Van deze verklaring kan eveneens gebruik worden gemaakt door tuinders die, door middel van een ondergronds leidingennet, geleverde warmte aanwenden voor verwarming ter bevordering van het groeiproces van tuinbouwproducten.

Download verklaring

 

Verklaring blokverwarming

Hiermee geven bedrijven en instellingen aan dat de gaslevering wordt gebruikt voor blokverwarming. De leverancier brengt voor de gehele gaslevering het hoogste energiebelastingtarief (zone 1) in rekening. Bedrijven en instellingen kunnen dan (gedeeltelijk) EB terugvorderen bij de belastingdienst.

Download verklaring

 

Verklaring WKK aardgasverbruik

Hiermee geven bedrijven en instellingen aan dat de gaslevering wordt gebruikt voor een warmtekrachtinstallatie (WKK). Deze bedrijven zijn vrijgesteld van energiebelasting voor het gasverbruik van hun WKK.

Download verklaring

 

 

Verklaring deelname MJA  

 

Download verklaring