Energiebelasting 2021

Wat verandert er in 2021?

Per 1 januari 2021 zijn van overheidswege de tarieven voor energiebelasting van elektriciteit en gas gewijzigd. De overheid wil dat u zuiniger en efficiënter omgaat met energie. De tarieven zijn ten opzichte van vorig jaar bij zowel elektriciteit als gas gestegen. Ook is de  opslag duurzame energie fors omhoog gegaan.

Vanuit de Nederlandse overheid worden er twee typen belasting voor het verbruik van energie opgelegd. Dit is 'gewone' Energiebelasting en ODE, ook wel bekend als: Opslag Duurzame Energie. Beide type belastingen worden middels staffels verrekend over het verbruik van energie.

Berekening

De energiebelasting wordt berekend op basis van het maandverbruik, welke jaarzones doorloopt. Te beginnen bij zone 1 en,  afhankelijk van het maandverbruik , de volgende zones. Het verbruik in de betreffende zones wordt afgerekend tegen het bijbehorende energiebelastingtarief. Indien u een voorschotfactuur ontvangt wordt de energiebelasting naar rato verdeeld over de vooraf bepaalde zones. Op de jaar- of eindafrekening wordt het werkelijk verbruik in de betreffende zones afgerekend.

Vragen

Hoeveel energiebelasting u betaalt voor uw (groot) zakelijk verbruik? Ga hiervoor via onderstaande button naar onze overzichtspagina. Heeft u vragen? Maak gebruik van onze chat (rechtsonder op deze pagina), u staat dan in direct contact met één van onze medewerkers. U kunt u vraag natuurlijk ook via e-mail sturen via zakelijk@pzem.nl

Pagina energiebelasting