PZEM hanteert verschillende documenten. Hieronder vind je de klokkenluiderregeling en de algemene voorwaarden. De klokkenluiderregeling legt uit wat je kunt doen als er sprake is van een misstand. We beschrijven hierin hoe de procedure werkt, maar ook welke rechten en plichten je hebt. Hierna worden in het kort de belangrijkste onderdelen van de regeling uitgelegd.
De algemene voorwaarden gelden voor de aankoop van Goederen.