Overzicht energiebronnen

Hieronder vindt u een overzicht van de energiebronnen van PZEM. Ook kunt u hier het overzicht downloaden als pdf via de button hieronder.

Sloe

Sloecentrale

De Sloecentrale bestaat uit twee identieke eenheden die ieder 435 MW kunnen opwekken. De centrale heeft een rendement van ongeveer 59%. Hiermee kunnen twee miljoen huishoudens worden voorzien in hun dagelijkse energiebehoefte. Dankzij de flexibiliteit – o.a. door de korte opstarttijd – kan snel worden ingespeeld op veranderende marktomstandigheden zoals de gasprijs, hernieuwbare energiebronnen en netwerkomstandigheden.

Windenergie

PZEM kiest voor een verantwoorde mix van verschillende energiebronnen. Onder andere met afname van duurzame elektriciteitsproductie van een aantal grote en kleine windparken door langjarige afnamecontracten. PZEM is de afnemer van de opgewekte elektriciteit en de groencertificaten. Door langetermijncontracten aan te gaan met bijvoorbeeld windparken die windenergie opwekken. De houder van deze zogenoemde PPA (Power Purchase Agreement) staat garant voor afname van hernieuwbare energie en het balanceren van de onregelmatige productie van de windparken.