Overzicht energiebronnen

Hieronder vindt u een overzicht van de energiebronnen van PZEM. Ook kunt u hier het overzicht downloaden als pdf via de button hieronder.

Sloe

Sloecentrale

De Sloecentrale bestaat uit twee identieke eenheden die ieder 435 MW kunnen opwekken. De centrale heeft een rendement van ongeveer 59%. Hiermee kunnen twee miljoen huishoudens worden voorzien in hun dagelijkse energiebehoefte. Dankzij de flexibiliteit – o.a. door de korte opstarttijd – kan snel worden ingespeeld op veranderende marktomstandigheden zoals de gasprijs, hernieuwbare energiebronnen en netwerkomstandigheden.

Kerncentrale EPZ

De kerncentrale van Borssele heeft een netto vermogen van 485 MW. Genoeg elektriciteit voor zo’n één miljoen huishoudens. De centrale wordt voortdurend aangepast aan de laatste technische ontwikkelingen en behoort tot de 25% veiligste kerncentrales in de westerse wereld. Het ontwerp, de veiligheidscultuur, de onderzoeken en het toezicht bepalen samen de veiligheid van de centrale.

BMC Moerdijk

BMC Moerdijk is de enige centrale op het Europese vasteland die pluimveemest omzet in groene stroom. Door deze mest te verbranden, produceert BMC op duurzame wijze voldoende elektriciteit om een stad ter grootte van Den Bosch van elektriciteit te voorzien. Door de zogenaamde thermische conversie van pluimveemest produceert BMC daarnaast 60.000 ton aan hoogwaardige meststof.

Windenergie

PZEM kiest voor een verantwoorde mix van verschillende energiebronnen. Onder andere met afname van duurzame elektriciteitsproductie van een aantal grote en kleine windparken door langjarige afnamecontracten. PZEM is de afnemer van de opgewekte elektriciteit en de groencertificaten. Door langetermijncontracten aan te gaan met bijvoorbeeld windparken die windenergie opwekken. De houder van deze zogenoemde PPA (Power Purchase Agreement) staat garant voor afname van hernieuwbare energie en het balanceren van de onregelmatige productie van de windparken.