Wat is een elektrolyzers?

Een elektrolyzer is een apparaat dat water (H2O) splitst in waterstof (H2) en zuurstof (O2) door middel van elektrische stroom. Dit proces, bekend als elektrolyse, biedt een CO2-vrije methode voor de productie van waterstof, in tegenstelling tot traditionele methoden die CO2 uitstoten. Elektrolysers kunnen snel en flexibel reageren op veranderende waterstofvraag, wat cruciaal is gezien de onvoorspelbare aard van elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen zoals wind- en zonne-energie.

Elektrolyzers, voor wie?

Flexibele energieproductie units
  • Stabiliseert het elektriciteitsnet bij fluctuerende hernieuwbare energie.
  • Verzekert energievoorziening bij variabele productie van wind- en zonne-energie.
Energie-ontwikkelaars en -leveranciers
  • Benut groene stroomoverschotten efficiënt.
  • Stimuleert naleving van hernieuwbare energieregelgeving.
Grote industriële bedrijven
  • Biedt duurzame waterstof voor industriële processen.
  • Helpt bij het verminderen van de koolstofuitstoot.

Waarom PZEM?

Door samen te werken met PZEM in elektrolyse-projecten, verzekert u zich van een vooruitstrevende positie in de energiemarkt. U profiteert van onze expertise en toewijding aan zowel optimalisatie van marktwaarde als duurzaamheid. Samen bouwen we aan een groenere toekomst, waarin uw bedrijf niet alleen voldoet aan de huidige milieu standaarden, maar ook voorbereid is op de toekomstige uitdagingen en kansen in de energiemarkt.

Geïnteresseerd? Ga met ons in gesprek

Origination

"*" geeft vereiste velden aan