Wat is een Power Purchase Agreement?

Een Power Purchase Agreement (PPA) is een contractuele overeenkomst tussen een bedrijf (de afnemer) en een energieproducent, vaak een producent van hernieuwbare energie door middel van zonne- of windparken (de verkoper). In deze overeenkomst worden voorwaarden vastgesteld zoals bijvoorbeeld het volume, de prijs en hoe wordt omgegaan met bepaalde risico’s zoals onbalans. Een belangrijk onderdeel van de PPA is de tussenkomst van een balansverantwoordelijke partij. Deze partij speelt een cruciale rol in het balanceren van de energielevering en -vraag, en in het zorgen voor de stabiliteit en betrouwbaarheid van het energienetwerk. De balansverantwoordelijke partij is ook de schakel tussen de producent en afnemer. PPA’s zijn vaak meerjarige overeenkomsten, die risico’s op schommelingen in de elektriciteitsmarkten verminderen door een voorspelbare energiestroom te garanderen. Een PPA biedt een stabiele en voorspelbare inkomstenstroom voor elektriciteitsproducenten, wat essentieel kan zijn voor het financieren en subsidiëren van grootschalige energieprojecten. Voor de afnemers, biedt het een gegarandeerde toevoer van groene energie, wat bij kan dragen aan duurzaamheidsdoelen. Voor elektriciteitshandelaren kan een PPA interessant zijn door slim in te kopen en te verkopen.

PPA's, voor wie?

Producenten zoals wind- of zonneparken

PPA’s garanderen financiële stabiliteit en verminderen risico’s voor energieprojecten.

 

 • Gegarandeerde en stabiele inkomstenstroom
 • Verminder risico’s door deze af te dekken in de PPA
 • Vergemakkelijkt financiering van projecten door zekerheid van inkomsten
Grootverbruikers van elektriciteit

Voor bedrijven met hoog elektriciteitsverbruik, zijn er verschillende voordelen bij een PPA:

 

 • Afdekken van risico’s zoals prijsschommelingen door vaste energieprijzen
 • Ondersteunt het behalen van groene energiedoelen en verbetert het ecologische imago doormiddel van PPA inclusief GvO’s
 • Zekerheid in energievoorziening voor lange termijn
 • Mogelijkheid tot kostenbesparing op lange termijn, afhankelijk van marktontwikkelingen
Handelspartijen

Een PPA biedt veel voordelen voor handelspartijen. In het kort zijn dit de volgende voordelen:

 

 • Productie van elektriciteit flexibel aanpassen (curtailen) voor hogere inkomsten bij marktvraag
 • Invloed op de marktdynamiek door controle over een deel van de elektriciteitsvoorziening
 • Mogelijkheid tot diversificatie en beheer van risico’s binnen het portefeuille

Hoe PPA’s de ontwikkeling voor Wind- en zonneparken bevorderen:

Ontwikkelaars van zowel wind- als zonneparken staan voor specifieke uitdagingen, waaronder hoge initiële investeringen, markttoegang, en volatiliteit in energieproductie. Power Purchase Agreements (PPA’s) bieden een cruciale oplossing om deze uitdagingen het hoofd te bieden, en verzekeren de producenten van hernieuwbare energie van stabiele inkomsten en groei.

Door de contractuele vastlegging van een PPA kunnen producenten van hernieuwbare energie uit wind- en zonneparken projecten haalbaar maken voor investeringen of subsidies. Daarnaast zorgt een PPA voor een stabiele inkomstenstroom van de energieproductie, wat de risico’s vermindert en financiële stabiliteit biedt. Het resultaat is een gegarandeerde afzetmarkt voor de opgewekte elektriciteit, wat essentieel is voor het effectief plannen en financieren van deze duurzame energieprojecten.

De voordelen voor windparken

 • Financiële zekerheid: Langdurige prijs- en volumeafspraken, cruciaal voor investeringen en subsidies.
 • Risicobeheer: Beheer van prijs- en volumerisico’s, verhoogt de stabiliteit van windparkprojecten.
 • Markttoegang: Garandeert afzetmarkt voor opgewekte elektriciteit, vooral voor nieuwe projecten.

De voordelen voor zonneparken:

 • Stabiliteit in inkomsten: een voorspelbare inkomstenstroom, essentieel voor financiering en toekomstige uitbreidingen.
 • Verzekering van afzet: gegarandeerde verkoop van opgewekte zonne-energie in een competitieve markt.
 • Risicoreductie: afdekking van operationele risico’s, door seizoen variaties en weersinvloeden te mitigeren.

Geïnteresseerd? Ga met ons in gesprek!

Origination

"*" geeft vereiste velden aan