Onze visie

Door het optimaliseren van onze assets in combinatie met de lange- en korte termijn handelsmogelijkheden, beheren we continue de posities van PZEM in de North Western Energy gas- en elektriciteitsmarkten. Vanwege de aanzienlijke toename van de geïnstalleerde capaciteit van zonne- en windenergie groeit de vraag naar flexibiliteit op de markt continu. PZEM speelt in op deze behoefte door continue de asset, ppa en klant (onbalans) portfolio te modelleren en aan te passen.

Door onze sterke positie op de energiemarkt, onze kennis én ruime ervaring staan wij onze klanten beter bij door continue te optimaliseren.
Niels Unger CEO

EP NL

In 2023 verstevigde PZEM haar positie door onderdeel te worden van de EPH-groep, met EP Nederland als nieuwe aandeelhouder en eigenaar. Met als resultaat een mix van meer dan 100 jaar energie-ervaring gecombineerd met de kracht en innovatiekracht om onze gezamenlijke ambities verder in te kleuren.  EP Nederland (EP NL) heeft met haar emissie-arme gascentrales een marktaandeel van circa 7,5% van het totaal conventioneel beschikbare vermogen in Nederland. Dit maakt EP NL tot een relevante speler op de Nederlandse energiemarkt.

Dankzij de flexibiliteit van de gasgestookte Sloe en Rijnmond centrales kan EP NL – in samenwerking met PZEM – snel inspelen op veranderende marktomstandigheden zoals gasprijzen, duurzame energiebronnen en netcondities.

Meer informatie over EP NL, klik hier.

Elektriciteitsproductie uit emissie-arme gascentrales is noodzakelijk om de voorzieningszekerheid te allen tijde te kunnen garanderen. EP NL zorgt voor een stabiele energievoorziening in de complexe energietransitie.
Filip Biznár CFO

Onze rol

Asset Optimization

Vanuit ons portfolio hebben wij een uitgekiende mix van gas, wind-, zonne- en kernenergie. Daarbij wordt er een minimale hoeveelheid CO2-uitgestoot. Maar liefst 40% van onze energie wekken we op uit duurzame bronnen.  Zo nemen we door langjarige afnamecontracten duurzame elektriciteit af van een aantal grote en kleine windparken. En door diverse gasopslag- en transportcontracten weten we onze klanten en centrales altijd van voldoende gas te verzekeren.

Naar asset optimization
Trading

Via onze handelsvloer verhandelt PZEM continu energie. We kennen de energiemarkt door en door en weten precies wat onze partners en klanten nodig hebben. Daarbij komt dat we onze portefeuille kunnen verbinden aan zeer flexibele productie-, transport- en opslagcapaciteiten. En omdat we met onze 24/7 trading desk voortdurend toegang hebben tot alle relevante energiemarkten zijn we uitstekend in staat om risico’s te beheersen en kosten te minimaliseren. Met dank aan onze traders, analisten en risicomanagers die steeds weer fantastische resultaten voor ons weten te behalen.

Naar trading
Levering

Door maatwerk of gestandaardiseerde contracten via ons online portaal kunnen we onze (groot)zakelijke klanten één, twee of drie jaar energie leveren. Altijd tegen een zo’n scherp mogelijke prijs en met een service die uw behoefte centraal stelt.

Naar levering
Geschiedenis pand oud

Onze oorsprong

Al meer dan 100 jaar zijn wij actief in de productie, handel en levering van energieproducten en -diensten op de zakelijke energiemarkt. Sinds 1919 zijn wij een stabiele factor in de energiemarkt. Meer weten over onze oorsprong?