In het marktrapport van deze week gaan we verder in op de afschaffing van de salderingsregeling per 2027.