Informatie

Inzake coronavirus

Wij willen u uiteraard zoveel mogelijk op de hoogte houden van zaken die voor u van belang zijn en waarvan wij denken dat deze informatie belangrijk is voor uw bedrijfsvoering. Hieronder de meest belangijke maatregelen.

Uitstel energiebelasting

Voor de energiebelasting is een aparte regeling getroffen zodat het uitstel ook voordeel oplevert voor afnemers van elektriciteit en aardgas die in de financiële problemen komen. Concreet betekent dit voor ondernemers dat uw energieleverancier over april tot en met september 2020 geen energiebelasting en opslag duurzame energie in rekening kan brengen bij bedrijven die maandelijks een factuur ontvangen over het werkelijke verbruik. Zoals gemeld, dit betreft een uitstel van heffing energiebelasting. 

Wat kunt u doen? Zie hieronder:   

U heeft een factuur op basis van werkelijk verbruik?

U ontvangt van PZEM een factuur op basis van werkelijk gemeten verbruik. U komt dan in aanmerking voor uitstel heffing energiebelasting en opslag duurzame energie, gedurende de maanden april, mei en juni van 2020.

Wilt u hiervan gebruik maken, vul dan ons antwoordformulier in.

Aanvraag voor uitstel

Onze medewerkers van de Servicedesk nemen uw verzoek vervolgens direct in behandeling. Bij mogelijke vragen kan het zijn dat u hierover wordt benaderd.

Let op: Indien u gebruik maakt van de geboden mogelijkheid ontvangt u van PZEM in de maand oktober een naheffing over de maanden april tot en met september 2020. 

Er bereiken ons ook berichten dat het uitstel voor EB/ODE, net als andere coronamaatregelen, mogelijk tot 1 oktober zal worden verlengd. Daarmee samenhangend bekijkt het Ministerie ook of de datum van de uitgestelde factuur moet worden opgeschoven. Zodra er meer informatie bekend is, zullen wij deze delen.

Wilt u liever direct met ons in contact komen? Hieronder treft u onze contactgegevens.

E:  zakelijk@pzem.nl  | T:  088 1346 088  

Via onze chat, rechtsonder op deze pagina, staat u direct in contact met één van onze medewerkers.

Heeft u een factuur op basis van een vast voorschot (iedere maand een vast bedrag) dan komt u niet in aanmerking voor deze regeling.

U heeft een voorschotnota?

Voor ondernemers, die net als huishoudens, een maandelijks voorschot betalen en één keer per jaar een eindafrekening ontvangen, geldt het uitstel niet. Het bieden van uitstel voor alle bedrijven is op korte termijn niet uitvoerbaar voor de Belastingdienst. Dit is een beslissing die gemaakt is door de overheid en niet door PZEM. Wij moeten ons hieraan houden.

Heeft u hierover een vraag, neem dan contact met ons op. Onze medewerkers staan u graag te woord. Hieronder treft u onze contactgegevens.

E:  zakelijk@pzem.nl  | T:  088 1346 088

Via onze chat, rechtsonder op deze pagina, staat u direct in contact met één van onze medewerkers.


Uitstel van belastingschuld

De uitbraak van het coronavirus heeft veel ingrijpende maatregelen tot gevolg. Dit heeft ook gevolgen voor u als belastingplichtige of als u een toeslag krijgt. De Belastingdienst doet er alles aan om u zo goed mogelijk te helpen. Hieronder een aantal belangrijke zaken.

Wat kunt u doen? Zie hieronder:  

Uitstel van betaling belastingschuld

Uitstel van betaling kan worden verkregen voor verschuldigde omzet-, inkomsten-, loon- en vennootschapsbelasting. U dient een schriftelijk verzoek om uitstel van betaling te richten aan de Belastingdienst. Vanaf het moment dat u als ondernemer zich heeft gemeld , wordt de invordering van belastingschulden voor de omzet-, inkomsten-, loon- en vennootschapsbelasting direct stopgezet. Het uitstel geldt in beginsel (en automatisch) voor een periode van drie maanden.  

Voor uitstel langer dan drie maanden is aanvullende informatie nodig (volgens de site van de Belastingdienst betreft dit eventueel de verklaring van een derde deskundige) om te beoordelen of de financiële problemen hoofdzakelijk zijn veroorzaakt door de coronacrisis.

Een ondernemer kan de eerste drie maanden gebruiken om deze informatie te verstrekken. Het kabinet onderzoekt op dit moment nog welke informatie nodig is en hoe deze zo eenvoudig mogelijk kan worden aangeleverd. Het doel daarbij is de administratieve lasten voor ondernemers zo veel mogelijk te beperken.

Het schriftelijke verzoek om uitstel van betaling dient te worden gericht aan: Belastingdienst, Postbus 100, 6400 AC Heerlen.        

Voor de belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij de Belastingdienst via belastingdienst.nl/coronavirus  

Uitstel van betaling gemeentelijke belastingen

Er zijn diverse Gemeenten en Waterschappen die uitstel van betaling verlenen aan ondernemers en instellingen die ernstig getroffen worden door de corona-crisis. Dit geldt bijvoorbeeld voor de volgende gemeentelijke belastingen:

  • Onroerendzaakbelasting
  • Rioolheffingen
  • Afvalstoffenheffing
  • Reinigingsrechten
  • Precariobelasting
  • Reclamebelasting
  • Toeristenbelasting

Bekijk ook de informatie via  https://www.kvk.nl/corona/


Corona Calculator beschikbaar

VNO-NCW en MKB-Nederland lanceerden de Corona Calculator. Met deze Corona Calculator kunnen ondernemers berekenen welk effect de steunmaatregelen hebben op de financiële positie van hun onderneming.VNO-NCW en MKB-Nederland lanceerden de Corona Calculator. Met deze Corona Calculator kunnen ondernemers berekenen welk effect de steunmaatregelen hebben op de financiële positie van hun onderneming. Klik hieronder naar de calculator. 

Bereken

De Corona Calculator is een initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland en wordt kosteloos aan de leden ter beschikking gesteld. 

 


Contact

Wilt u met ons in contact komen? Hieronder treft u onze contactgegevens. 

Contactgegevens

 

Zakelijk E: zakelijk@pzem.nl T: 088 88 1346 088

Algemeen E: info@pzem.nl T: 088 1346 000

Via onze chat (rechtsonder op deze pagina) staat u direct in contact met één van onze medewerkers.