Wat is analytics?

Analytics bestaat uit professionele analisten die samen tot waardecreërende oplossingen komen. In de zakelijke energiemarkt speelt de analytics afdeling een cruciale rol bij het optimaliseren van bedrijfsprocessen en het beheren van assets, vooral gezien de complexiteit en schaal van hedendaagse energie-infrastructuren.

 

De business teams van PZEM bestaan uit een uitstekende mix van hoogopgeleide lokale en internationale medewerkers met uitgebreide kennis en expertise van de Noordwest-Europese energiemarkten en in het bijzonder de Nederlandse energiemarkten.

Wat doet Analytics bij PZEM?

Asset Optimisation optimalisereert de waarde  over de levensduur van de lopende contracten met assets, denk hierbij aan de kerncentrale en diverse duurzame bronnen.  Tevens worden deze contracten met de assets gemanaged. Middels diverse modellen en forecasts worden wordt de opgewerkte elektriciteit verhandelt op diverse markten, zowel korte- als lange termijn, waardoor er cross-optimalisatie ontstaat.