De energieprijs onder de loep

 

Bovenstaande gegevens zijn gebaseerd op een jaarverbruik van 200.000 kWh met tarieven van 0,2 €/KWh normaaltarief en 0,15 €/KWh laagtarief.

De klant is aan PZEM een vergoeding verschuldigd voor de levering van het profiel, de overname van de programmaverantwoordelijkheid en het dragen van de eventuele kosten van onbalans.
  
Verder is er nog de energiebelasting, een belasting die de overheid heft over het verbruik van elektriciteit en gas. PZEM is belast met het innen van deze belasting. De energiebelastingstarieven worden jaarlijks door de overheid vastgesteld.
  
De Opslag Duurzame Energie (ODE) is een heffing van de overheid op het verbruik van elektriciteit en aardgas. Deze opslag is bedoeld om het financieren van de productie van duurzame energie te stimuleren. PZEM is belast met het innen van deze opslag.
  
Tenslotte is er nog de omzetbelasting (BTW 21%). Omgerekend vormt dit ongeveer 17% van het totaalbedrag. Onze energieprijs is te verdelen in twee categorieën: de contractprijs + meerdere belastingen.

Factoren die de marktprijs van energie bepalen

Hoe de marktprijs van energie tot stand komt, is een ingewikkeld verhaal. Zo zijn er veel factoren die de marktprijs beïnvloeden: de brandstofprijzen van de elektriciteitscentrales bijvoorbeeld. Maar ook de vraag uit de markt, economische ontwikkelingen, de prijs van CO2 en weersinvloeden.

Vraag & aanbod

Op de langere termijn wordt het aanbod van zonne- en windenergie steeds meer leidend. Maar dit veroorzaakt ook prijsschommelingen, want niet altijd waait de wind of schijnt de zon. Omdat we energie beperkt kunnen opslaan, zal het steeds meer een uitdaging zijn om vraag en aanbod zorgvuldig op elkaar af te stemmen.

Het weer

De temperatuur is van grote invloed op de vraag naar gas: bij warm weer is er sprake van een lage vraag; bij koud weer stijgt de vraag naar gas. Daarnaast is ook het aandeel duurzame energieproductie sterk afhankelijk van het weer: productie uit zonnepanelen is hoger bij meer zon en productie uit windparken is afhankelijk van wind. Ook extremere weersomstandigheden spelen een belangrijke rol: een gebrek aan wind veroorzaakt prijsstijgingen, net als het koudere weer tijdens de winter.

Geopolitieke gebeurtenissen

Door het terugschroeven van de gaswinning in Groningen is Nederland steeds meer afhankelijk van de productie en voorraden in het buitenland. De levering vanuit het buitenland kan natuurlijk onder druk komen door geopolitieke gebeurtenissen, zoals oorlog en economische conflicten.

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag verder.  Stel uw vraag rechts in het formulier en wij zullen u zo spoedig mogelijk beantwoorden.

"*" geeft vereiste velden aan

Privacy*