Een generiek model om kosten te verdelen

De bouw van infrastructuren is essentieel om de huidige energietransitie naar een duurzamere toekomst te ondersteunen. Dergelijke infrastructuren worden vaak door meerdere partijen gebruikt. Een geschil over de verdeling van de aanlegkosten van deze infrastructuren tussen de partijen die de infrastructuur willen gebruiken, kan de aanleg vertragen of zelfs verhinderen, en zo de overgang naar een duurzamere toekomst vertragen. Om dergelijke collaboratieve infrastructuurbouwprojecten mogelijk te maken, is het daarom essentieel dat de gezamenlijke kosten op goed onderbouwde wijze aan de verschillende partijen worden toegewezen. Het artikel introduceert, door middel van een algemeen wiskundig model, een methode voor deze kostentoewijzing.

De kostentoewijzingsregel is in overeenstemming met bestaande speltheoretische concepten en voldoet aan bepaalde wenselijke eigenschappen. De methode garandeert dat de kostentoewijzing altijd zodanig is dat: alle potentiële subgroepen van gebruikers van de infrastructuur kosten toegewezen krijgen die lager zijn dan, of gelijk aan, de kosten die ze zouden maken als ze als een aparte subgroep samenwerkten en een (mogelijk kleinere) infrastructuur zouden bouwen die aan de eisen van de subgroep voldoet op voorwaarde dat de kostenfunctie aan bepaalde eigenschappen voldoet

Verder zullen de kosten die aan elke “bestaande” gebruiker worden toegewezen niet stijgen als het aantal gebruikers toeneemt. Naast de algemene theorie geeft het artikel een praktisch voorbeeld betreffende een infrastructuur die van groot belang is om een vermindering van de CO2-uitstoot te bereiken: de kostentoewijzing van een CO2 transportinfrastructuur voor koolstofafvang, -gebruik en -opslag.

Over PZEM

In 2023 verstevigde PZEM haar marktpositie door zich aan te sluiten bij de EPH-groep, met EP Nederland als nieuwe aandeelhouder en eigenaar. EP NL is een Nederlands energiebedrijf dat zich richt op energiehandel, de levering van elektriciteit en gas, het beheer van een aanzienlijke portefeuille van duurzame PPA’s (Power Purchase Agreements), evenals de exploitatie van elektriciteitscentrales. Deze samenwerking brengt meer dan 100 jaar ervaring in de energiesector samen en stelt ons in staat onze gedeelde ambities te realiseren als een betrouwbare en ambitieuze speler die actief bijdraagt aan het vormgeven van de toekomst van de energiesector. Met een cumulatieve capaciteit van 2,6 GW is EP NL uitgegroeid tot een van de grootste exploitanten van elektriciteitscentrales in Nederland.