Lange termijn

Er was een contrasterend beeld te zien voor de 2023 prijzen, waar de borden louter groen kleurden door prijsstijgingen. De onzekerheid die de spanning tussen Rusland en Oekraïne teweegbrengt lijkt daarin een belangrijke rol te spelen. De olieprijs staat op het hoogste punt in jaren met een sluitprijs van 67,20 €/Vat. Ook nam de gasprijs voor 2023 toe met 0,5 €/MWh naar 44,70 €/MWh. De kolenprijs steeg eveneens met 4,20 €/MWh naar 93,50 €/MWh. CO2 lijkt zich te stabiliseren met een prijs tussen de 80 en 85 €/EUA en sloot deze week met 85,30 €/EUA daar net iets boven. De beperkte nucleaire beschikbaarheid in Frankrijk is eveneens een zorgenkindje. Zo ligt de opwek door kerncentrales in Frankrijk op een dieptepunt voor deze tijd van het jaar, wat met name veroorzaakt wordt door technische stilstanden.

Weekveranderingen

Weekly changes

Korte termijn

Op de korte termijn daalden vrijwel alle prijzen. Relatief milde temperaturen en een flinke aanvoer van LNG speelden hierin een rol. Daarentegen daalde de vulgraad van de Nederlandse gasopslag tot onder de 30%. De gemiddelde gasprijs nam af met 6,30 €/MWh naar 78,70 €/MWh. De contracten voor februari en maart daalden eveneens met meer dan 4 €/MWh en handelden daarmee onder de 80 €/MWh. Tevens was er afgelopen week veel hernieuwbare elektriciteitsopwekking doordat het flink waaide. De stroomprijs op de spotmarkt nam af en was bijna 30 €/MWh lager dan vorige week met een gemiddelde van 186,60 €/MWh.