Deze week gaan we onder andere in op de Belgische netbeheerder die waarschuwt voor deze zomer.