Korte termijn

De afgelopen week bleef de windproductie in de Noordwest-Europese regio dicht bij het gemiddelde. Om aan de energievraag in de meeste landen te voldoen, vooral tijdens piekuren, was er enige afhankelijkheid van gas- en steenkoolcentrales. In Frankrijk werd de week gekenmerkt door temperaturen die aanzienlijk hoger waren dan wat normaal wordt verwacht voor het seizoen. Deze ongewone warmte leidde tot een verminderde vraag naar elektriciteit in het land, waarvan bekend is dat temperatuurschommelingen een directe invloed hebben op de energiebehoefte. De gemiddelde spotprijs in Nederland voor de afgelopen week werd genoteerd op €67,8 per MWh, een lichte daling van ongeveer 60 cent ten opzichte van de prijzen in de voorgaande week.
De gasprijzen zetten vorige week hun neerwaartse trend voort, waarbij de Title Transfer Facility (TTF) gasprijzen voor maart en april 2024 met €2,3 daalden en uitkwamen op respectievelijk €24,8/MWh en €25/MWh. Naast gas daalden ook de kooldioxideprijzen (CO2), met €1,6 per European Union Allowance (EUA) en sloten de week af op €57,2/EUA. Deze daling van de brandstofkosten droeg gedeeltelijk bij aan lagere elektriciteitsprijzen. De Nederlandse basislastprijs voor maart 2024 daalde met €6,1 naar €57,5/MWh, en het contract voor april 2024 daalde met €4,5 en eindigde op €52,5/MWh.

Electricity (€/MWh)

Gas (€/MWh)

Note: Gas prices are listed in €/MWh (100 €/MWh is equal to 0.97694 €/Nm3, based on a conversion formula/factor 35.17 / 3600 = 0.0097694).

Lange termijn

Tennet, de Nederlandse transmissienetbeheerder, onderzoekt de mogelijkheden voor de aanleg van drie 380kV hoogspanningslijnen in Nederland om Vierverlaten met Ens, Ens met Diemen en Krimpen of Crayestein met Geertruidenberg te verbinden. Deze projecten, goedgekeurd door de Nederlandse minister van Klimaat en Energie, zijn bedoeld om het elektriciteitsnet te versterken in reactie op de verwachte sterke toename van de vraag naar elektriciteit en de schommelingen in het aanbod tussen 2025 en 2035. De tracés worden onderworpen aan gedetailleerd onderzoek met meerdere alternatieven, waarbij wordt gestreefd naar voltooiingsdata tussen 2030 en 2033. Deze infrastructuurontwikkeling maakt deel uit van een bredere strategie om de congestie op het elektriciteitsnet te verlichten en een betrouwbare energievoorziening te garanderen tegen de achtergrond van de groeiende vraag en de plannen van de regering om in 2024 flexibiliteitsaanbestedingen te starten om de risico’s op overbelasting in belangrijke regio’s tegen 2026 te beperken.
Vooruitkijkend naar 2025 is er een merkbare aanpassing van de energieprijzen. De gasprijs daalde met €1, waarbij het TTF-contract werd afgesloten op €28,6/MWh. De CO2-prijzen daalden ook met bijna €1,6 en kwamen uit op €59,3/EUA. Tegelijkertijd daalde de Nederlandse elektriciteitsprijs met bijna €2,7 en eindigde de week op €70,3/MWh. De spark spread voor het komende jaar vertoonde echter minimale beweging en daalde licht met €0,2 tot -€5,5/MWh.

Base (€/MWh)

Peak (€/MWh)

Gas (€/MWh)

Let op: de gasprijzen worden vermeld in €/MWh (100 €/MWh is 0,97694 €/Nm3, gebaseerd op een omrekenformule/factor 35,17 / 3600 = 0,0097694).

CO2 (€/EUA)

Benieuwd wat deze informatie kan betekenen voor uw bedrijf?

"*" geeft vereiste velden aan

Privacy*