Korte termijn

Tijdens de vierde week van 2024 was er in Noordwest-Europa veel windactiviteit door de storm Isha, wat leidde tot negatieve elektriciteitsprijzen per uur op 24 januari, vooral in Duitsland, waar de prijzen 5 uur op rij negatief waren. De aanvankelijk hoge windniveaus leidden tot een verminderde afhankelijkheid van gas- en steenkoolproductie in de eerste helft van de week. Een opmerkelijke daling van de windproductie op donderdag vereiste echter een verhoogde activering van gas- en kolencentrales in het grootste deel van de Noordwest-Europese regio. De windproductie verbeterde vervolgens licht naar het weekend toe. Wat de marktprijzen betreft, werd de wekelijkse gemiddelde spotprijs voor elektriciteit in Nederland genoteerd op €65,9/MWh, ongeveer €16 lager dan in de voorgaande week. Dienovereenkomstig daalde de gemiddelde wekelijkse day-ahead gasprijs ook met ongeveer €2 en kwam uit op €27,40/MWh. De TTF gasfutures voor februari en maart 2024 vertoonden een minimale verandering ten opzichte van de voorgaande week en sloten af op respectievelijk €28,1/MWh en €28,2/MWh. De prijzen voor CO2-rechten bleven stabiel en sloten de week af op €63,6/MWh. Nederlandse stroomcontracten voor februari 2024 daalden met ongeveer €5 naar €68,9/MWh, terwijl het contract voor maart €2,4 lager sloot op €64,4/MWh. De clean spark spread voor februari daalde met ongeveer €4,4 naar -€7,3/MWh.

Electricity (€/MWh)

Gas (€/MWh)

Note: Gas prices are listed in €/MWh (100 €/MWh is equal to 0.97694 €/Nm3, based on a conversion formula/factor 35.17 / 3600 = 0.0097694).

Lange termijn

Op de lange termijn zal het besluit van het Witte Huis om nieuwe LNG-exportvergunningen op te schorten voor een herbeoordeling van hun economische, milieu- en veiligheidseffecten naar verwachting geen invloed hebben op de energievoorziening van de EU op de korte tot middellange termijn. Dit komt vooral omdat de pauze betrekking heeft op toekomstige projecten en niet op bestaande. De EU, die onlangs haar import van LNG uit de VS heeft verhoogd om het verlies van Russisch gas te compenseren, blijft in nauw contact met de VS over deze kwestie. De EU streeft ernaar haar energiebronnen te diversifiëren, initiatieven voor schone energie te bevorderen en de energie-efficiëntie te verbeteren, waardoor zij haar sterke energiepartnerschap met de VS versterkt.
Bovendien bleef de TTF-gasprijs voor 2025 stabiel en sloot af op 32,4 euro/MWh. De prijzen voor CO2-emissierechten bleven ook ongewijzigd en kwamen uit op €65,8/EUA. Het Nederlandse stroomcontract voor 2025 daalde met ongeveer €1,6 en sloot op €78,1/MWh. De clean spark spread voor 2025 daalde naar -€7,3/MWh, terwijl de clean dark spread met €1 daalde en sloot op -€11,9/MWh.

Base (€/MWh)

Peak (€/MWh)

Gas (€/MWh)

Let op: de gasprijzen worden vermeld in €/MWh (100 €/MWh is 0,97694 €/Nm3, gebaseerd op een omrekenformule/factor 35,17 / 3600 = 0,0097694).

CO2 (€/EUA)

Benieuwd wat deze informatie kan betekenen voor uw bedrijf?

"*" geeft vereiste velden aan

Privacy*