Korte termijn

Gedurende de meeste dagen bleef de opwekking van zonne- en windenergie sterk, wat bijdroeg tot de totale energievoorziening. Tijdens het weekend werden opnieuw gedurende meerdere uren negatieve spotprijzen waargenomen, wat wijst op een overaanbod van stroom. De gemiddelde wekelijkse Nederlandse spotprijs kwam uit op 71,6 €/MWh, een aanzienlijke daling van 22 euro ten opzichte van de voorgaande week. De gasprijzen bleven gestaag dalen, wat werd bevestigd door een opmerkelijke daling van de TTF-contracten voor juni en juli 2023. Deze contracten daalden met €2,6 en kwamen uit op respectievelijk 30,2 €/MWh en 30,6 €/MWh. Er was daarentegen een lichte stijging van de december 2023 koolstofprijzen, waarbij de EUA-prijzen met €1,4 stegen tot 89,9 €/EUA.
Deels onder invloed van de daling van de gasprijzen daalden ook de Nederlandse elektriciteitscontracten voor de komende maanden. Het Nederlandse basislastcontract voor juni daalde met €3,2 tot 86 €/MWh, terwijl het contract voor juli een iets grotere daling kende, met €3,5 tot 89 €/MWh.

Electricity (€/MWh)

Gas (€/MWh)

Note: Gas prices are listed in €/MWh (100 €/MWh is equal to 0.97694 €/Nm3, based on a conversion formula/factor 35.17 / 3600 = 0.0097694).

Lange termijn

Op lange termijn kende het TTF 2024-contract een aanzienlijke daling met € 3,9 tot 50,3 €/MWh. Daarentegen stegen de koolstofprijzen voor 2024 met €1,5 tot 94,2 €/MWh. Bovendien daalde het Nederlandse CAL-24 stroomcontract met €8,3 en sloot het op 123,2 €/MWh.
De Clean Spark Spread (CSS) voor 2024 daalde met €1,4 tot -6,4 €/MWh, terwijl de Clean Dark Spread (CDS) een grotere daling kende en met €7,4 daalde tot 2,5 €/MWh.

In een recente ontwikkeling heeft de Europese Unie (EU) met succes haar eerste aanbesteding voor gezamenlijke aankoop uitgeschreven, wat resulteerde in een toevloed van verkoopaanbiedingen van 25 bedrijven. Bij de aanbesteding werd een totale vraag van 11,6bcm gas verzameld tijdens de offer-matchingfase die plaatsvond van 10 tot 15 mei 2023.
Van de oorspronkelijk aangeboden 13,4bcm gas werd slechts 10,9bcm geschikt bevonden voor biedingen, zoals aangekondigd door Maros Sefcovic, vice-voorzitter van de Europese Commissie. Van het gematchte volume werd 8,7bcm toegewezen voor gas dat via pijpleidingen wordt geleverd, terwijl 2,2bcm bestemd was voor bronnen van vloeibaar aardgas (LNG), wat de diversiteit van de leveringsbronnen benadrukt.

Ondanks de succesvolle afstemming van biedingen en offertes is het van essentieel belang op te merken dat deze overeenkomsten geen garantie bieden voor de veiligstelling van de leveringen. Onderhandelingen tussen kopers en verkopers vinden bilateraal plaats, buiten het geaggregeerde EU-platform, wat het belang onderstreept van besprekingen na de aanbesteding en het afronden van de contractvoorwaarden. Het matchingsproces is weliswaar veelbelovend, maar garandeert niet noodzakelijk de definitieve aankoop van gas.

Weekly changes

 

Base (€/MWh)

Peak (€/MWh)

Gas (€/MWh)

Let op: de gasprijzen worden vermeld in €/MWh (100 €/MWh is 0,97694 €/Nm3, gebaseerd op een omrekenformule/factor 35,17 / 3600 = 0,0097694).

CO2 (€/EUA)

Benieuwd wat deze informatie kan betekenen voor uw bedrijf?

"*" geeft vereiste velden aan

Privacy*