Windpark Kreekraksluis

Via data visualisatie heeft Kreekrak een dashboard tot haar beschikking die de opwek weergeeft zodat hier op gestuurd kan worden.

The Battery

PZEM heeft een ‘containerbatterij’ waarin elektriciteit uit het netwerk wordt opgeslagen. Met deze opslag van elektriciteit draagt PZEM bij aan een stabiele energievoorzieining.