Voor wie geldt het prijsplafond?

Het prijsplafond is bedoeld voor kleinverbruikers. Onder kleinverbruikers valt iedereen met een elektriciteitsaansluiting kleiner dan of gelijk aan 3×80 ampère en een gasaansluiting niet groter dan 40 Nm3/h. Dit zijn bijvoorbeeld huishoudens, zzp’ers, kleine bedrijven en verenigingen. Er moet een verblijfsfunctie aanwezig zijn op het gebouw met de aansluiting, het moet dus wel bedoeld zijn om in te wonen of te werken. Bijvoorbeeld een woning, kantoor of café.

Wat is het prijsplafond?

Het prijsplafond is een beperking op de maximumprijs voor energie die door de overheid is vastgesteld. Wanneer uw huidige contractprijzen hoger zijn dan de maximumprijzen van het plafond, dan compenseert de overheid het verschil.

De maximumprijs voor het prijsplafond vastgesteld op € 0,40 per kWh stroom en € 1,45 per Nm3 gas. Dit is inclusief energiebelasting en btw. De maximumprijs geldt tot een verbruik van 2.900 kWh stroom en 1.200 Nm3 gas per jaar.

Houd rekening met een aantal zaken:

  • Verbruikt u méér energie en gaat u dus over de grens van het prijsplafond heen? Dan betaalt u vanaf het maximum van het prijsplafond de prijs die in uw energiecontract staat.
  • Is uw huidige tarief lager dan het prijsplafond? Dan betaalt u voor uw volledige verbruik uw huidige tarief betalen zolang uw contract loopt.
  • De verbruiksgrenzen van het prijsplafond zijn per maand bepaald en verschillen dus iedere maand, dit leggen we hierna uit.

Wat zijn de verbruiksgrenzen van het prijsplafond?

Maand Elektriciteit in kWh Gas in m3
Januari 339 221
Februari 280 188
Maart 267 159
April 207 86
Mei 181 35
Juni 159 19
Juli 161 17
Augustus 176 17
September 199 24
Oktober 266 81
November 306 147
December 356 207

De verbruiksgrenzen van het prijsplafond zijn 1.200 Nm3 gas en 2.900 kWh stroom op jaarbasis. Deze zijn niet evenredig over het jaar verdeeld. In de winter verbruiken we bijvoorbeeld meer gas dan in de zomer. Elke maand heeft een eigen maximaal prijsplafondverbruik voor stroom en voor gas. In de tabel hiernaast laten we dit zien.

Deze verdeling over de maanden is door de overheid vastgesteld. Door afronding kunnen er kleine verschillen ontstaan.

 

 

Rekenvoorbeeld

Uw bedrijf heeft een contract voor stroom, in januari is uw verbruik 800 kWh. Het prijsplafond voor januari is 339 kWh. Dit betekent dat u 339 kWh afneemt tegen een prijs van € 0,40 kWh. Het verbruik boven het prijsplafond (800-339) is 461 kWh. Deze neemt uw bedrijf af tegen uw contractprijs. Stel u heeft een contractprijs met normaal- en laagtarief dan wordt dit verbruik tegen deze tarieven gerekend op de volgende manier:

Voor het verbruik boven het prijsplafond betaalt u uw contractprijs. In dit voorbeeld betaalt u €0,78 kWh voor normaaltariefuren en €0,60 kWh voor laagtariefuren.

Leveringstarief (70%) tijdens normaaltariefuren (333 kWh) x 0,78 € 251,70
Leveringstarief (30%) tijdens laagtariefuren (138 kWh) x 0,60 € 82,98
Totaal € 334,68

 

Het tarief binnen de compensatie regeling van de overheid is € 0,40 kWh voor januari.

Totaal tarief compensatie binnen prijsplafond: 339 kWh  x € 0,40 € 135,6
U betaalt voor de maand januari € 334,68  + € 135,60 € 470,28
Zonder het plafond zou u in januari betalen € 580,8

 

De compensatieregeling levert u dus een voordeel van €110,12